Trafoen og 18pluss

Trafoen
Trafoen er et eget bygg som ligger i Sørlandsparken. Gjennom ulike rom og filmer får deltakerne følge en trafikkulykke på svært nært hold. Det siste rommet kalles oppsummeringsrommet. Gjennom refleksjon og bevisstgjøring rundt egen adferd ser vi på hva som er risikoene i trafikken og hva vi kan gjøre selv for å unngå og komme i en trafikkulykke.

Målgruppen for Trafoen er primært ungdom mellom 15 og 25 år, men den blir også brukt av bl.a. yrkessjåfører, kriminalomsorgen og Statens vegvesen. Siden oppstarten i 2005 har over 20 000 personer vært igjennom trafoen.

Trafoen eies av fylkeskommunen, og holder til hos Skandinavisk trafikksenter i Sørlandsparken. I tillegg til å lede og drifte Trafoen og 18pluss driver to fulltidsansatte personer betydelig utadrettet arbeid med besøk på diverse skoler, bedrifter og arrangementer.

Trafoen

18pluss
18pluss er et trafikksikkerhetskurs på 4,5 timer for unge mellom 18 og 25 år som nylig har fått førerkort. Det er et gøy og spennende kurs som utfordrer deltakerne i realistiske situasjoner de ikke fikk prøve under føreropplæringen. 18pluss-kurset består av tre moduler: Et besøk i Trafoen, kjøring på bane med ulike biler og trening på skadested.

Kursdeltakerne får erfare konsekvensen av høy fart gjennom kjøreøvelser på banen. Her legges det også vekt på hva de ulike sikkerhetssystemene i bilen har å si for kjøreegenskapene. På ulykkesstedet får deltakerne prøve hvordan det er å gjøre den teoretiske kunnskapen sin om til handling. De kommer først til en ulykke og må handle med den kunnskapen de har. De får gode tips og råd før de får prøve seg en gang til.

18pluss

18pluss på Facebook

18pluss på Instagram.

Til toppen