Kun for personer bosatt i gamle Vest-Agder

Informasjonen på denne siden gjelder kun for de som bor i tidligere Vest-Agder.

Er du bosatt i gamle Aust-Agder?

 

TT-ordning for tidligere Vest-Agder fylke

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som på grunn av varige funksjonsnedsettelser har behov for spesialtransport når rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem.

Inntil videre har Agder fylkeskommune to ordninger for TT-transport. Dette innebærer at de eksisterende ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker er gjeldende. 

Gjeldende TT-ordninger

Fylkestinget vedtok i sak 24/21 Tilrettelagt transport (TT) i Agder, å opprettholde dagens to ordninger inntil hele Agder kommer inn i den nasjonale ordningen. Det ble også vedtatt av Fylkestinget at ved avslag på søknad om å komme inn i den nasjonale TT-ordningen, skal det være en ny politisk behandling av TT-ordningen på Agder. Agder har nå fått avslag på å innlemme brukere fra tidligere Vest-Agder inn i den nasjonale ordningen. Agder fylkeskommune ble innvilget søknad om midler til dagens brukergruppe 5 i Aust-Agder-ordningen. Det innebærer at dagens brukere tilhørende Aust-Agder-ordningen beholder sitt tilbud.

Fylkestinget vedtok i sak 9/22 å videreføre gjeldende TT-ordninger i de tidligere fylkene. Det innebærer at Agder fylkeskommune viderefører dagens to ordninger for henholdsvis Vest-Agder og Aust-Agder. Agder fylkeskommune vil sende en ny søknad om å innlemme hele Agder i utvidet nasjonal TT-ordning, dersom regjeringen og stortinget utvider den nasjonale ordningen, og tilfører TT-ordningen flere midler.

Spesielt for TT-brukere i Kristiansand, Søgne og Songdalen

Agder fylkeskommune har inngått kontrakt med Intercab/Ridel for kjøring av TT-brukere bosatt i Kristiansand, Søgne og Songdalen.  Oppstart av kontrakten er 1. januar 2022.

Fra 1.1.22 kan ikke TT-brukere i disse kommuner lenger bestille bil hos Taxi Sør, men bestille bil hos Intercab/ Ridel..

Nytt telefonnummer for bestilling av TT-turer vil være 958 98 500.

Unntak:
Godkjente brukere i Finsland (øvre del av Songdalen) skal fremdeles ringe Taxi Sør, tlf. 38 09 70 00, for å bestille TT-turer.

Her kan det ringes og bestilles tur på samme måte som er gjort tidligere.  Betaling for tur vil foregå på samme måte som tidligere ved bruk av TT-kort og egenandel.

Hvis du lurer på noe om TT-kortet ditt kan du trykke på de blå rubrikkene lengre nede på denne siden. Her finner du ut hvordan du skal bestille en TT-tur, hvordan du kan få tak i nytt kort og hvordan du kan sjekke hvor mye du kan reise for (saldo). Søknadsskjema for TT-kort får du ved henvendelse til din hjemstedskommune. 

Finner du ikke svar på det du lurer så se kontaktinformasjon nederst på denne siden. Du kan også kontakte bostedskommunen din.

Informasjon om ordningen som gjelder for tidligere Aust-Agder finner du på egne sider. 

TT-ordningen for tidligere Aust-Agder

Informasjon om personvernsikkerhet for TT-ordningen (Vest-Agder)

Vi ønsker at du gjør deg kjent med hvilke personopplysninger vi behandler og oppbevarer om personer som søker TT-kort, og om de som blir godkjente TT-brukere. Vi ber deg lese dette:

Til toppen