Distriktsvennlig utdanning

Agder fylkeskommune har ansvar for videregående skole og opplæring. Men fylkeskommunen jobber i tillegg for at hele Agder skal tilbys et variert, godt og behovsprøvd utdanningstilbud utover videregående nivå. Det dreier seg om høyere utdanning, fagskoleutdanning og relevante etter- og videreutdanninger, med og uten studiepoeng. 

Distriktsvennlige utdanninger er utdanning som tilbys og gjennomføres i distriktene - der folk bor. Studiene tilbys dem som ikke har anledning til, eller ønsker, å gjennomføre et ordinært studieløp på campus; voksne som er i jobb og /eller har familieforpliktelser. Undervisningen tilbys som regel samlingsbasert med fysisk oppmøte i nærheten av studentens bosted, eller i kombinasjon med samlinger på studiestedets ordinære campus. 

Distriktsvennlig kompetanseutvikling i Agder

 

Nyttig informasjon

Til toppen