Eksamen for elever

Noen fag har obligatorisk eksamen, andre fag er trekkfag, dvs. at elever som skal opp til eksamen velges gjennom tilfeldig uttrekk. Eksamen kan være skriftlig, muntlig, praktisk eller praktisk-muntlig. Du finner informasjon om eksamensordningen i læreplanen for hvert enkelt fag.

Eksamen skal organiseres slik at eleven kan få vist sin kompetanse i faget, og eksamenskarakteren skal gis på individuelt grunnlag.

Du kan søke rektor om særskilt tilrettelegging av eksamen hvis du trenger det for å vise kompetansen din i faget.

Eksamensdatoer skoleåret 2020/2021                     

Bruk av PC på eksamen                                           

Eksamensreglement                         (PDF, 269 kB) 

Klage på eksamen                                                    

Til toppen