Eksamen med åpent internett

Utdanningsdirektoratet har bestemt at eksamen i sju av de studieforberedende programfagene skal gjennomføres med helt åpent internett. Dette er en nasjonal ordning.

Ordningen gjelder for disse sju programfagene

 • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
 • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3008 Internasjonal engelsk
 • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
 • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3020 Reiseliv og språk 2

Hva innebærer ordningen?

 • Internett skal være åpent og tilgjengelig for alle eksamenskandidater.
 • Skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre er ikke tillatt.
  • Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon, og er ikke tillatt.
  • Kommunikasjon med andre via samhandlingsverktøy og sosiale medier er ikke tillatt.
 • I engelskfagene er oversettelsesprogrammer ikke tillatt.
 • Det er kandidatens egen kompetanse i faget som skal prøves på eksamen.
 • Eksamensoppgavene er utformet på en slik måte at det ikke er nødvendig å ha åpen tilgang på internett eller andre hjelpemidler for å kunne besvare oppgavene.

Eksamenskandidatens ansvar

Alle som skal ta eksamen i ett av disse fagene er selv ansvarlig for lovlig bruk av internett under eksamen, og kan bli tatt for fusk eller forsøk på fusk hvis de bryter reglene for ordningen. 

Til toppen