Har du behov for tilrettelegging på eksamen?

Du kan søke rektor om særskilt tilrettelegging av eksamen hvis du trenger det for å få vist kompetansen din i faget.

Tilretteleggingen skal ikke gi deg fordeler sammenlignet med elever som ikke får særskilt tilrettelegging av eksamen, og den skal ikke være så omfattende at du ikke blir prøvd i kompetansemålene i faget. Dersom  læreplanen krever skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, kan ikke den særskilte tilretteleggingen føre til at disse ferdighetene ikke blir prøvd. Manglende ferdigheter i norsk er ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Tilretteleggingen kan blant annet være:

  • forlenget tid
  • opplest/ forklart tekst
  • oppgaveteksten forstørret
  • endre eksamensform (f.eks. fra skriftlig til muntlig)
  • mindre/eget rom
  • sekretærhjelp

Det er viktig at du søker om den særskilte tilretteleggingen av eksamen i god tid. Skolen skal i løpet av skoleåret arbeide for å finne ut hvilken tilrettelegging som er riktig for deg.

Hvis endret eksamensform brukes som tilrettelegging, skal du ha den samme eksamensoppgaven som de andre elevene.

Se forskrift § 3-32 
 

Til toppen