Bruk av PC på eksamen

Du kan lese mer om bruk av PC til eksamen under "Viktig informasjon om eksamen" på PrivatistWeb, på  Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside og på  VigoIKS.

Du må ta med deg egen bærbar datamaskin dersom du ønsker å bruke PC på skriftlig eksamen. Chromebook, nettbrett eller iPad skal ikke brukes.

På datamaskinen din må du ha et tekstbehandlingsprogram som (f.eks. Word), som kan brukes uten tilgang til internett.

Du er selv ansvarlig for å lagre besvarelsen på egen datamaskin. Når du er ferdig med eksamen, skal du laste opp besvarelsen og sende den elektronisk via en nettside til sensorene. Du får informasjon på eksamensdagen om hvordan du skal gjøre dette.

I noen tilfeller kan det være behov for å ta utskrift av besvarelsen. Du må derfor ha en datamaskin med inngang for minnepenn.

Ved muntlig eksamen kan du bruke egen bærbar datamaskin som et hjelpemiddel i forberedelsedelen. Da kan du lage notater (håndskrevne eller notater på egen datamaskin) som kan brukes under eksamen. 

Matematikk: Privatister som skal ta matematikkeksamen må ha med egen datamaskin. Det er innført krav til obligatorisk bruk av digitale verktøy i matematikk på del to. Du kan lese mer om dette under eksamensordning i matematikk.

I enkelte fag er det krav til bruk av datamaskin. Du vil få informasjon hvis du skal ta eksamen i fag dette gjelder.  

Eksamen med åpent internett

Til toppen