Privatisteksamen og koronavirus

De fleste privatisteksamener i uke 16 (14.-17. april) i Kristiansand er nå flyttet til uke 23 (1.-5. juni) av smittevernhensyn.

Du finner ny dato på www.privatistweb.no. Følg også med her på www.agderfk.no.

For eksamener videre ut over våren håper vi at nasjonale retningslinjer for gjennomføring, utsettelse eller avlysning vil bli klare senest i løpet av uke 16. Alle må forberede seg som om eksamen blir gjennomført som planlagt.

Noen eksamener andre steder i Agder kan under gjeldende smittevernregler gjennomføres i uke 16. Disse kandidatene vil bli direkte kontaktet av eksamensstedet.
​​​​​​​

Meld fra hvis du ikke kommer til å gjennomføre

Kandidater som allerede nå vet at de ikke kommer til å gjennomføre vårens eksamener oppfordres til å melde fra så snart som mulig. Dette vil kunne har stor betydning for andres mulighet til å få gjennomført sin eksamen.

Meld fra til:

Karakterer og vitnemål

Fellessensur for skriftlig eksamen våren 2020 er 18.-19. juni. Da publiseres resultatene. Du kan se karakterene dine på www.privatistweb.no. Karakterer fra høsteksamen settes i begynnelsen av januar. Fellessensur for høsteksamen 2019 er 3. januar 2020.

Dokumentasjon på avlagt eksamen

Forbedring av karakter i fag du har fra før, kan dokumenteres med kompetansebevis. Hvis du trenger nytt vitnemål, må du henvende deg til den skolen du tidligere var elev ved. Dersom du har fagbrev og nå har tatt påbygg, skal du ta kontakt med Avdeling Fagopplæring i fylkeskommunen.

Karakterutskrift kan skrives ut fra www.privatistweb.no. Men dette er ikke godkjent som dokumentasjon ved søknad om opptak til høyere utdanning.

Til toppen