Karakterer og vitnemål

Resultatene for skriftlig eksamen våren 2020 ble publisert 18.-19. juni. Du kan se karakterene dine på www.privatistweb.no. Karakterer fra høsteksamen settes i begynnelsen av januar. 

Dokumentasjon på avlagt eksamen

Forbedring av karakter i fag du har fra før, kan dokumenteres med kompetansebevis. Hvis du trenger nytt vitnemål, må du henvende deg til den skolen du tidligere var elev ved. Dersom du har fagbrev og nå har tatt påbygg, skal du ta kontakt med Avdeling Fagopplæring i fylkeskommunen.

Karakterutskrift kan skrives ut fra www.privatistweb.no. Men dette er ikke godkjent som dokumentasjon ved søknad om opptak til høyere utdanning.

Til toppen