Klage på eksamen

Det er 10 dagers klagefrist på eksamenskarakterer. Fristen blir regnet fra det tidspunktet privatisten er blitt gjort kjent med eller kunne ha gjort seg kjent med resultatet. Det vil si fra det tidspunkt karakterene er gjort tilgjengelige i https://privatist.inschool.visma.no/ . På muntlig og muntlig-praktisk eksamen gjelder fristen fra dagen etter eksamensdagen.

Du vil bli varslet på sms når sensuren for skriftlig eksamen er klar. Har du tatt eksamen i løpet av våren får du vite karakteren/ene omkring 20. juni. Har du tatt eksamen i løpet av høsten får du vite karakteren/ene i begynnelsen av januar.

Klagebehandlingen ved skriftlig eksamen er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda vurderer om den gitte karakteren er urimelig. For at karakteren skal heves er det ikke tilstrekkelig at karakteren kan synes noe strengt bedømt. Kandidaten gjøres spesielt oppmerksom på at karakteren også kan senkes hvis klagenemnda finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god. Det er en fordel å rådføre seg med en faglærer i forbindelse med klage på eksamenskarakter.

Til toppen