Ta eksamen som privatist

Agder fylkeskommune arrangerer privatisteksamen to ganger i året. Som privatist er du selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen, søke eventuelle tilrettelegginger, og sette deg inn i relevant informasjon om eksamen. Det er ikke mulig å melde seg opp eller søke tilrettelegginger etter at fristen har gått ut.

Meld deg opp som privatist

Oppmelding til våreksamen: Fra og med 15. januar til og med 1. februar.

Oppmelding til høsteksamen: Fra og med 1. september til og med 15. september.

Alle eksamener, unntatt eksamen i engelsk og i fremmedspråk, foregår på norsk. Det er ikke mulig å avlegge eksamen, verken skriftlig eller muntlig, på andre språk.

Som privatist er det mulig å melde seg opp til eksamen i de aller fleste fag i videregående opplæring. Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, eller i fag du ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag. Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag som du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere din kompetanse i faget. Eventuelle standpunktkarakterer i faget vil falle bort hvis du velger å ha eksamenskarakteren på vitnemålet.

Privatister som tar yrkesfaglig utdanningsprogram trenger ikke å ta eksamen i programfag som de har bestått tidligere, kun i programfag eller tverrfaglige eksamener som ikke er bestått.

Eksamenskontoret tilbyr ikke egne kurs eller annen opplæring. Dersom du ønsker å forberede deg til eksamen ved å følge kurs, må du selv undersøke hvem som tilbyr dette.

Refusjon av eksamensgebyr

Hvis du var elev i avgangskullet 2019/2020 eller 2020/2021 eller er elev i avgangskullet 2021/2022, og fikk karakteren 1 eller IV, kan du få refundert privatistgebyret hvis du går opp til eksamen våren 2022.

Refusjon av privatistgebyret vil bli utbetalt etter at du har avlagt eksamen. 

Søk refusjon her      Frist 15.06.2022

Privatister har mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan, LK06. Siste mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan er:

  • høsten 2022 for fag som avsluttes på Vg2
  • høsten 2023 for fag som avsluttes på Vg3
Til toppen