Ta eksamen som privatist

Agder fylkeskommune arrangerer privatisteksamen to ganger i året. Som privatist er du selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen, søke eventuelle tilrettelegginger, og sette deg inn i relevant informasjon om eksamen. Det er ikke mulig å melde seg opp eller søke tilrettelegginger etter at fristen har gått ut.

Meld deg opp som privatist

  • Oppmelding til våreksamen: Fra og med 15. januar til og med 1. februar.
  • Oppmelding til høsteksamen: Fra og med 1. september til og med 15. september.

Alle eksamener unntatt eksamen i engelsk og i fremmedspråk, foregår på norsk. Det er ikke mulig å avlegge eksamen, verken skriftlig eller muntlig, på andre språk.

Som privatist er det mulig å melde seg opp til eksamen i de aller fleste fag i videregående opplæring.

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, eller fag du ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag. Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag som du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere din kompetanse i faget. Eventuelle standpunktkarakterer i faget vil da falle bort, hvis du velger å ha faget på vitnemålet.

Privatister som tar yrkesfaglig utdanningsprogram trenger ikke å ta opp programfag som de har bestått tidligere, kun i programfag eller tverrfaglige eksamener som ikke er bestått

Privatistkontoret tilbyr ikke egne kurs eller annen opplæring. Dersom du ønsker å forberede deg til eksamen ved å følge kurs, må du selv undersøke hvem som tilbyr dette.

Privatister har mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan, LK06, i tre påfølgende eksamensperioder. Siste mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan er:

  • høsten 2021 for fag som avsluttes på Vg1
  • høsten 2022 for fag som avsluttes på Vg2
  • høsten 2023 for fag som avsluttes på Vg3
Til toppen