Sensurfrister og klagefrister

Informasjon om sensurfrister og klagefrister for skriftlig eksamen våren 2020

Sensuren vil være tilgjengelig på Privatistweb senest i løpet av lørdag 20. juni. Alle klagefrister løper fra denne datoen. Eksamenskontoret sender ut kompetansebevis fortløpende i posten fra 22. juni til den adressen du har oppgitt på Privatistweb.

Frist for hurtigklage er mandag 29. juni kl 12.

Disse klagene vil bli behandlet før ettersendingsfristen til Samordna opptak 1. juli.
Det er ikke hurtigklagefrist på lokalt gitt skriftlig eksamen.

Frist for ordinære klager er 10 dager etter at karakteren er gjort kjent (ordinær klagefrist), og senest 1. juli kl. 12. Disse klagene vil bli behandlet innen 10. september.

Klage på eksamen for privatister

Hvor har du tatt din eksamen?

Endre svaret
Kontakt eksamenskontoret - aust i Arendal:

Eksamenskontoret vil hjelpe deg:

Lene Tjøntveit, sekretær – telefon 37 00 02 35
Sissel K. Rosseland, sekretær – telefon 37 00 02 42
Marit K. Hoflandsdal, avdelingsleder – telefon 37 00 02 00
Rikard Hansen, assisterende rektor – telefon 37 00 02 00

Send inn digitalt skjema

Her kan du klage på skriftlig eksamen eller klage på formell feil ved muntlig eksamen eller annen ikke-skriftlig eksamen. Pålogging via IDporten.

Gå til klageskjema

Velg et av alternativene ovenfor

Du finner mer informasjon om klage på www.privatistweb.no

Til toppen