Sensurfrister og klagefrister

Informasjon om sensurfrister og klagefrister for skriftlig eksamen våren 2020

Sensuren ble tilgjengelig på Privatistweb  lørdag 20. juni. Eksamenskontoret sender ut kompetansebevis fortløpende i posten fra 22. juni til den adressen du har oppgitt på Privatistweb.

Klagefristen er 10 dager etter at karakteren er gjort kjent, og siste mulighet for innlevering av klage var 1. juli kl. 12. Klager som ble levert innen denne fristen vil bli behandlet senest 10. september.

Klage på eksamen for privatister

Hvor har du tatt din eksamen?

Endre svaret
Kontakt eksamenskontoret - aust i Arendal:

Klageskjema (PDF, 334 kB)

Eksamenskontoret vil hjelpe deg:

Lene Tjøntveit, sekretær – telefon 37 00 02 35
Sissel K. Rosseland, sekretær – telefon 37 00 02 42
Marit K. Hoflandsdal, avdelingsleder – telefon 37 00 02 00
Rikard Hansen, assisterende rektor – telefon 37 00 02 00

Send inn digitalt skjema

Her kan du klage på skriftlig eksamen eller klage på formell feil ved muntlig eksamen eller annen ikke-skriftlig eksamen. Pålogging via IDporten.

Gå til klageskjema

Velg et av alternativene ovenfor

Du finner mer informasjon om klage på www.privatistweb.no

Til toppen