Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Felles nasjonale nettressurser A-H

Felles nasjonale nettressurser I-M

Felles nasjonale nettressurser N-P

Felles nasjonale nettressurser R-W

Lisensbaserte nettressurser Agder fylkeskommune

Felles nasjonale nettressurser A-H

Nasjonale nettressurser A-H
Nettressurs URL
Adobe Help Center https://helpx.adobe.com
Adobe webutvikling - ActionScript https://help.adobe.com/ 
Allkunne https://www.allkunne.no/
Artsdatabanken https://www.artsdatabanken.no/
Baakoeh – sørsamisk ordbok https://baakoeh.oahpa.no/
BaneNor – teknisk regelverk https://trv.banenor.no/wiki/Forside
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet https://www.bufdir.no/
Bioteknologirådet https://www.bioteknologiradet.no/
Bokmålsordboka/Nynorskordboka https://ordbok.uib.no/
Brønnøysundregistrene https://www.brreg.no/
Duden Wörterbuch https://www.duden.de/
Felleskatalogen/Veterinærkatalogen https://www.felleskatalogen.no/medisin/
FN-Sambandet https://www.fn.no/
Folkehelseinstituttet https://fhi.no/
Helfo https://www.helfo.no/
Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/

Felles nasjonale nettressurser I-M

Nasjonale nettressurser I-M
Nettressurs URL
ICD-10 – klassifikasjon av sykdommer https://finnkode.ehelse.no/
Ilmainen sanakirja – finsk ordbok https://ilmainensanakirja.fi/
IMO – International Maritime Organization http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
Islex – islandsk ordbok https://islex.arnastofnun.is/
Kielitoimiston sanakirja – finsk ordbok https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/
Kildekompasset http://kildekompasset.no/
Kuvsje – sørsamiske læringsstier http://kuvsje.oahpa.no/
Landbruksdirektoratet https://www.landbruksdirektoratet.no/
Leseverktøy https://leseverktoy.app.fagbokforlaget.no/
Lexico – engelsk/spansk ordbok https://www.lexico.com/
LEXIN https://lexin.oslomet.no/ 
Lovdata https://lovdata.no/
Mattilsynet https://www.mattilsynet.no/
Mediebedriftenes landsforening https://www.mediebedriftene.no/
Medietilsynet https://medietilsynet.no/

Felles nasjonale nettressurser N-P

Nasjonale nettressurser N-P
Nettressurs URL
NAOB – Det norske akademis ordbok https://www.naob.no/
Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/
NDLA https://ndla.no/
NGU - Norges geologiske undersøkelse https://www.ngu.no/
NHI – Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/
NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi https://www.nibio.no/
NOKLUS – Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser https://www.noklus.no/
Norges Bank https://www.norges-bank.no/
Norges Lastebileierforbund – ordliste https://lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste
Norsk Presseforbund https://presse.no/
Norsksidene http://norsksidene.no/web/
Norsk Utenrikspolitisk Institutt https://www.nupi.no/
Olympiatoppen https://www.olympiatoppen.no/
Power Thesaurus – engelsk ordbok https://www.powerthesaurus.org/
Proff https://www.proff.no/
Psykologtidsskriftet https://psykologtidsskriftet.no/

Felles nasjonale nettressurser R-W

Nasjonale nettressurser R-W
Nettressurs URL
Real Academia Española https://dle.rae.es/
Regjeringen https://www.regjeringen.no/
Reiseliv https://reiseliv.portfolio.no/
Rovdata https://rovdata.no/
Sanakirja – finsk ordbok https://www.sanakirja.org/
Sanit – nordsamisk ordbok https://sanit.oahpa.no/
Sjøfartsdirektoratet https://www.sdir.no/
Skriveverktøy https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/
Statens vegvesen – yrkestransport https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport
Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/
Store norske leksikon https://snl.no/
Stortinget https://www.stortinget.no/
Tangorin – japansk ordbok https://tangorin.com/
Utdanningsdirektoratet https://www.udir.no/
VigoIKS Eksamen https://www.vigoiks.no/eksamen
Viten - Naturfagsenteret https://www.viten.no/
W3Schools https://www.w3schools.com/
WordReference https://www.wordreference.com/

Lisensbaserte nettressurser Agder fylkeskommune

Lisensbaserte nettressurser Agder fylkeskommune
Nettressurs URL
Aqua 2, Gyldendal mml.gyldendal.no
Biologi - Cappelens læreverk BIOS (siden er treg) http://bios.cappelendamm.no/
Biologi - Gyldendals læreverk Bi http://podium.gyldendal.no/bi
BrettBoka brettboka.no
Cappelen Damm cappelendamm.no
Clarify https://www.clarifylanguage.com
Engelsk - Cappelen Damms  http://access.cappelendamm.no/
Engelsk - Gyldendal http://mml.gyldendal.no/
Engelsk - Samlaget  http://stunt.samlaget.no/
Fransk 1, Rendez-vous http://rendez-vous2.cappelendamm.no/
Fransk 2, Enchante (Siden er treg) http://enchante.cappelendamm.no/
Fransk for studieforberedende, Contours (siden er treg) http://web2.gyldendal.no/contours/contoursNew.htm
Gyldendals digitale læremidler  www.gyldendal.no
Kikora www.kikora.no
Kjemi - Kjemien stemmer, Cappelen Damm http://kjemienstemmer.cappelendamm.no/
LingDys lingit.no
LingRight lingit.no
Lokus www.lokus.no
Norsk - Intertekst Portfolio  http://intertekst.portfolio.no/
Ordnett ordnett.no
Retriever www.retriever.no
Rettslære - Dalefags læreverk  http://www.dalefag.no/
Skolelydbok Statped statped.no/skolelydbok
Smartbok www.smartbok.no
Spansk - Vidas  http://www.vidas.cdu.no/
Textpilot lingit.no
Tysk fordypning  - Deutsch drei digital  http://deutschdreidigital.cappelendamm.no/
Uninett uninett.no
Økonomistyring - Digitale læreverk fra Dalefag  http://www.dalefag.no/bm/boker/naringslivsokonomi/okonomistyring
Økonomistyring, Portfolio http://okonomistyring.portfolio.no/
Markedsføring og ledelse, Cappelens læreverk http://www.visjon2.cappelendamm.no/
Samfunnsøkonomi, Cappelens læreverk https://pareto.cappelendamm.no/
Politikk og makt, lærebok (2008) http://politikkogmakt-versjon1.cappelendamm.no/
Politikk og makt, lærebok (2012) http://politikkogmakt-versjon2.cappelendamm.no/
Til toppen