Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombudet gir deg svar på spørsmål om dine plikter og rettigheter i videregående opplæring.

Ombudet skal passe på at elever og lærlinger i videregående opplæring i Agder får de rettighetene de har krav på, og skal spesielt jobbe med elevmedvirkning, skoleringer av elevråd, være en brobygger mellom parter i videregående opplæring og elevenes fysiske- og psykososiale miljø. Ombudet opererer på fritt og uavhengig grunnlag av alle instanser i fylkeskommunen, og har full taushetsplikt.

Hvem kan kontakte elev- og lærlingombudet?

  • Elever, foreldre og andre rundt eleven
  • Lærlinger og lærekandidater
  • Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
  • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø

 

Hva gjør elev- og lærlingombudet?

  • Diskuterer saken med deg
  • Veileder om veien videre
  • Gir deg konkrete svar på rettigheter, muligheter og plikter
  • Bidrar til å styrke medvirkning i opplæringen
  • Bidrar på kurs og veiledning av ansatte i skole og bedrift
  • Tar opp større og prinsipielle saker med politikerne og administrasjonen

Mer informasjon og kontaktopplysninger 

Dignora Lise Løddesøl 
940 52 602
Dignora.Lise.Loddesol@agderfk.no

Kristoffer Niemi-Olsen
905 33 421 
Kristoffer.Niemi-Olsen@agderfk.no

Du kan finne mer informasjon om elev-, lærling og mobbeombudene i Norge her:

Ombudsfunksjoner

Til toppen