Distriktsvennlig høyere utdanning

Agder fylkeskommune bidrar til at innbyggere i hele fylket tilbys et variert, godt og behovsprøvd utdanningstilbud utover videregående nivå. Distriktsvennlige høyere utdanning er høyere utdanning som tilbys og gjennomføres i distriktene og til de som ikke har anledning til å ta ordinære studieløp på campus. 

Lister kompetanse AS

Lister Kompetanse AS tilbyr ulike distriktsvennlige høyere utdanningsløp i Lister og har for tiden ca. 200 studenter. Utdanningene leveres bl.a. av Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder og AOF Fagskolen. Studiene som tilbys er nettbaserte kombinert med fysiske samlinger. De fleste tilbudene er gratis. 

Selskapet eies av de 6 kommunene i Lister sammen med Agder fylkeskommune. Formålet med selskapet er å legge til rette for at innbyggerne i Listerkommunene skal kunne få tilbud om og gjennomføre høyere utdanning og fagskoleopplæring i eget distrikt.

Lister Kompetanse har kontoradresse i Lyngdal. På nettsidene finner du blant annet oversikt over hvilke tilbud som tilbys nå hva som er planlagt videre fremover. 

Lister Kompetanse 

Til toppen