Distriktsvennlig høyere utdanning

Agder fylkeskommune har ansvar for opplæring på videregående skole, videregående skole for voksne og karriereveiledning for den voksne delen av befolkningen. Fylkeskommunen har i tillegg, fått et utvidet ansvar for kompetansepolitikken generelt, herunder bidra til at Agders innbyggere tilbys et variert, godt og behovsprøvd utdanningstilbud utover videregående nivå. 

Distriktsvennlige utdanninger er utdanning som tilbys og gjennomføres i distriktene - der folk bor. Studier som tilbys dem som ikke har anledning til, eller ønsker, å gjennomføre et ordinært studieløp på campus. Dette kan være voksne som er i jobb og /eller har familieforpliktelser. 

Lister kompetanse AS

Lister Kompetanse AS tilbyr desentralisert og distriktsvennlig utdanning på universitets- høgskole- og fagskolenivå i regionen. Studiene er nettbaserte kombinert med samlinger. De fleste av studiene er gratis. Selskapet eies av de 6 kommunene i Lister sammen med Agder fylkeskommune. Formålet med selskapet er å legge til rette for at innbyggerne i Listerkommunene skal kunne få tilbud om og gjennomføre høyere utdanning og fagskoleopplæring i eget distrikt.

Selskapet har kontoradresse i Lyngdal og drives av daglig leder Hilde Strømme og prosjektmedarbeider Malin Stokkeland.

I dag koordinerer Lister Kompetanse A/S høyere utdanning og fagskoletilbud for mer enn 100 studenter. Det er stor interesse for distriktsvennlig høyere utdanning og fagskoleopplæring i Lister.

På nettsidene finner du blant annet oversikt over hvilke tilbud som tilbys nå hva som er planlagt for høsten og videre. Det planlegges for eksempel en distriktsvennlig variant av bachelor i sykepleie. Studiet vil være i regi av Universitetet i Agder. 

 Lister Kompetanse 

 

Nyttig informasjon

 

Til toppen