Distriktsvennlig høyere utdanning

Agder fylkeskommune har en generell interesse i å bidra til at innbyggere i hele fylket tilbys et variert, godt og behovsprøvd utdanningstilbud utover videregående nivå. Distriktsvennlige utdanninger er utdanning som tilbys og gjennomføres i distriktene og som tilbys de som ikke har anledning til å gjennomføre ordinære studieløp på campus. 

Lister kompetanse AS

Lister Kompetanse AS tilbyr ulike distriktsvennlige høyere utdanningsløp i Lister og har for tiden over 100 studenter. Studiene er nettbaserte kombinert med fysiske samlinger. De fleste av studiene er gratis. Selskapet eies av de 6 kommunene i Lister sammen med Agder fylkeskommune. Formålet med selskapet er å legge til rette for at innbyggerne i Listerkommunene skal kunne få tilbud om og gjennomføre høyere utdanning og fagskoleopplæring i eget distrikt.

Lister Kompetanse samarbeider både med Universtietet i Agder, Fagskolen i Agder, AOF Fagskolen m.fl. Selskapet har kontoradresse i Lyngdal. På nettsidene finner du blant annet oversikt over hvilke tilbud som tilbys nå hva som er planlagt videre fremover. 

 Lister Kompetanse 

 

Nyttig informasjon

 

Til toppen