Guide til etter- og videreutdanning

Her finner du utdanningstilbud rettet mot voksne som ønsker å formalisere og utvikle sin kompetanse. Tilbudene er sortert på videregående nivå, høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole), etter- og videreutdanningstilbud ved Universitetet i Agder og bransjeutdanninger. Tilbudene på videregående nivå,  fagskolenivå og bransjeutdanningene er tilnærmet gratis. Utdanningene er fleksible og kan gjennomføres ved siden av jobb. 

Videregående opplæring og fagopplæring for voksne

 

Fleksible og distriktsvennlige fagskoleutdanninger

Etter- og videreutdanning ved Universitetet i Agder

Universitetet i Agder tilbyr fleksible kurs, etter- og videreutdanninger med og uten studiepoeng utviklet for å møte næringslivets behov.

Fleksible bransjeutdanninger

Dette er skreddersydde fleksible utdanninger på alle utdanningsnivå - laget av og for arbeidslivet. Tilbudene er gratis og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier. Kursene tilbys og til permitterte eller arbeidsledige.
Til toppen