Guide til etter- og videreutdanning

På denne siden har vi samlet utdanningstilbud rettet mot voksne som er i jobb og som er interessert i formalisering og utvikling av sin kompetanse. Tilbudene er sortert på videregående nivå, høyere yrkesfaglig udanning (fagskole), etter- og videreutdanningstilbud ved Universitetet i Agder og ulike fleksible bransjeutdanninger. Tilbudene vi presenterer på siden er i all hovedsak gratis, og kan tas på deltid ved siden av jobb. 

Videregående opplæring og fagopplæring for voksne

Høyere yrkesfaglig utdanning

Etter- og videreutdanning ved Universitetet i Agder

Universitetet i Agder tilbyr fleksible kurs, etter- og videreutdanninger med og uten studiepoeng utviklet for å møte næringslivets behov.

Fleksible bransjeutdanninger

Dette er skreddersydde fleksible utdanninger på alle utdanningsnivå - laget av og for arbeidslivet. Tilbudene er gratis og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier. Kursene tilbys og til permitterte eller arbeidsledige.
Til toppen