Guide til etter- og videreutdanning for næringslivet

Her finner du oppdatert informasjon om utdanningstilbud beregnet for de som allerede er i jobb i næringslivet, men som har behov for kompetanseutvikling. Tilbudene er i all hovedsak gratis, og kan tas på deltid ved siden av jobb. 

Siden er under utvikling som en del av prosjektet Kompetansepilot Agder. Tips til innhold tas i mot med takk.

Videregående skole for voksne

Høyere yrkesfaglig utdanning

Etter- og videreutdanning ved Universitetet i Agder

Universitetet i Agder tilbyr fleksible kurs, etter- og videreutdanninger med og uten studiepoeng utviklet for å møte næringslivets behov.

Fleksible bransjeutdanninger

Dette er skreddersydde fleksible utdanninger på alle utdanningsnivå - laget av og for arbeidslivet. Tilbudene er gratis og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier. Kursene tilbys og til permitterte eller arbeidsledige.
Til toppen