Guide til fleksibel og distriktsvennlig utdanning

Ønsker du å formalisere din kompetanse eller ta en helt ny utdanning?

På denne siden har vi samlet ulike tilbud om etter- og videreutdanning. Utdanningene i oversikten er fleksible og kan gjennomføres ved siden av jobb, eller som en del av jobben du allerede gjør (fagbrev).

Tilbudene er sortert på videregående nivå, høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole), etter- og videreutdanningstilbud ved Universitetet i Agder og bransjeutdanninger. Tilbudene på videregående nivå,  fagskolenivå og bransjeutdanningene er tilnærmet gratis. 

Videregående opplæring og fagopplæring for voksne

 

Fleksible og distriktsvennlige fagskoleutdanninger

Etter- og videreutdanning ved Universitetet i Agder

Universitetet i Agder tilbyr fleksible kurs, etter- og videreutdanninger med og uten studiepoeng utviklet for å møte næringslivets behov.

Fleksible bransjeutdanninger

Dette er skreddersydde fleksible utdanninger på alle utdanningsnivå - laget av og for arbeidslivet. Tilbudene er gratis og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier. Kursene tilbys og til permitterte eller arbeidsledige.

Distriktsvennlig høyere utdanning

Agder fylkeskommune bidrar til at innbyggere i hele fylket tilbys et variert, godt og behovsprøvd utdanningstilbud utover videregående nivå. Distriktsvennlige høyere utdanning er høyere utdanning som tilbys og gjennomføres i distriktene og til de som ikke har anledning til å ta ordinære studieløp på campus.