Mobilisering til utdanning: Kompetansepilot Agder

Agder fylkeskommune gjennomfører nå en tre-årig satsing på kompetanseutvikling som varer ut 2023. Målgruppen er næringslivet i 14 distriktskommuner i Lister, Setesdal og Østre Agder. Målet er å mobilisere distriktsnæringslivet til kompetanseutvikling, og prosjektet skal jobbe frem gode måter å gjøre nettopp det på. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med næringslivet, utdanningsaktører, NAV, interkommunale politiske råd, kommunene og partene i arbeidslivet. Det finansieres av Direktoratet for Høyere utdanning og Kompetanse og ledes av Agder fylkeskommune.

 

Kompetansepilot Agder i korte trekk

Fakta om utdanningsnivå, sysselsetting, næringsstruktur og ansatte i distrikts-Agder

Naviger mellom sidene i feltet nederst i bildet (se piltast) eller klikk i boksene.

Til toppen