Tilskudd til kompetanseutvikling for virksomheter

Oversikt over virkemidler for næringslivet til gjennomføring av etter- og videreutdanning

Mer informasjon og kontaktinfo finnes under de ulike ordningene. Har du innspill eller bemerkninger til feil eller mangler, vennligst ta kontakt med Siv Løvaas