Fylkeskommunens virkemidler knyttet til etter- og videreutdanning

Oversikt over virkemidler for næringslivet til gjennomføring av etter- og videreutdanning

Mer informasjon og kontaktinfor finnes under de ulike ordningene. Har du innspill eller bemerkninger til feil eller mangler, vennligst ta kontakt med Siv Løvaas

Til toppen