Guide til fleksibel og distriktsvennlig utdanning

Ønsker du å videreutvikle eller formalisere kompetansen din, eller kanskje begynne på en helt ny utdanning uten å måtte reise til campus?

Ønsker du å legge til rette for at dine medarbeidere kan ta en etter- og videreutdanning?

På denne siden har vi samlet utdanningstilbud som både er fleksible og distriktsvennlige. Mange av utdanningene kan tas ved siden av jobb, eller som en del av jobben.

Tilbudene er sortert på videregående nivå, høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole), høyere utdanning samt ulike bransjeutdanninger.

Helt nederst på siden finner du og en oversikt over tilskuddsordninger og virkemidler for kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Videregående opplæring og fagopplæring for voksne

Fleksible og distriktsvennlig høyere yrkesfaglig utdanning / fagskole

Distriktsvennlig høyere utdanning

Agder fylkeskommune bidrar til at innbyggere i hele fylket tilbys et variert, godt og behovsprøvd utdanningstilbud utover videregående nivå. Distriktsvennlige høyere utdanning er høyere utdanning som tilbys og gjennomføres i distriktene og til de som ikke har anledning til å ta ordinære studieløp på campus.

Etter- og videreutdanning ved Universitetet i Agder

Universitetet i Agder tilbyr fleksible kurs, etter- og videreutdanninger med og uten studiepoeng utviklet for å møte næringslivets behov.

Fleksible bransjeutdanninger

Dette er skreddersydde fleksible utdanninger på alle utdanningsnivå - laget av og for arbeidslivet. Tilbudene er gratis og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier. Kursene tilbys og til permitterte eller arbeidsledige.

Oversikt over virkemidler for næringslivet til gjennomføring av etter- og videreutdanning