Guide til etter- og videreutdanning

Her finner du oversikt over fleksible tilbud for etter- og videreutdanning på alle nivå. Utdanningene retter seg mot næringslivet, er i prinsippet gratis, og kan tas på deltid ved siden av jobb. Nederst på siden finnes aktuelle tilskuddsordninger for kompetanseutvikling.

Siden er under utvikling som en del av prosjektet Kompetansepilot Agder. Tips til innhold tas i mot med takk.

Videregående skole for voksne

Høyere yrkesfaglig utdanning

Etter- og videreutdanning ved Universitetet i Agder

Universitetet i Agder tilbyr fleksible kurs, etter- og videreutdanninger med og uten studiepoeng utviklet for å møte næringslivets behov.

Fleksible bransjeutdanninger

Dette er skreddersydde fleksible utdanninger på alle utdanningsnivå - laget av og for arbeidslivet. Tilbudene er gratis og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier. Kursene tilbys og til permitterte eller arbeidsledige.

 

Oversikt over virkemidler for næringslivet til gjennomføring av etter- og videreutdanning

Til toppen