Etiske retningslinjer for karriereveiledning

Kompetanse

 1. Karriereveiledning gjennomføres på et oppdatert og kunnskapsbasert karrierefaglig grunnlag.
 2. Veileder håndterer saker han/hun har kompetanse og mandat til. Veileder erkjenner sin faglige begrensning, og opplyser veisøker (den som får karriereveiledning) om andre relevante instanser og tjenester.
 3. Veileder bruker metoder og innfallsvinkler som er tilpasset veisøkers situasjon og muligheter. 
 4. Veileder respekterer veisøkers (den som får karriereveiledning) egenverd og likeverd.

Relasjon og samarbeid

 1. Veileder viser interesse for veisøkers bakgrunn, nåsituasjon og framtid.
 2. Veileder viser ydmykhet, og tar utgangspunkt i veisøkers forståelse av egen situasjon og muligheter.
 3. Veileder er oppmerksom på makten som er ilagt hans/hennes rolle, og gjør sitt beste for å forvalte den makten til fordel for veisøker og prosessen vi er i sammen.
 4. Veileder overholder taushetsplikten og andre bestemmelser om personvern.
 5. Veileder er bevisst på hva som er verdigrunnlaget og målet for karriereveiledningen.

Refleksjon

 1. Veileder har et bevisst forhold til egne holdninger, og hvordan de kan påvirke utøvelsen av karriereveiledning.
 2. Veileder har et kritisk blikk på egen kompetanse, og vurderer kontinuerlig behovet for kompetanseheving.
 3. Veileder er bevisst rammene for fagutøvelse, og utfordrer disse hvis det er nødvendig.
Til toppen