Etiske retningslinjer for karriereveiledning

I møtet med andre mennesker har vi et etisk ansvar. Vi som jobber på Karriere Agder jobber etter etiske retningslinjer i tråd med Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Det er utviklet et sett med tolv etiske retningslinjer fordelt i tre kategorier: Kompetanse, relasjon og samarbeid og refleksjon.

Kompetanse

Når jeg gir karriereveiledning

1) gjør jeg det på et oppdatert og kunnskapsbasert karrierefaglig grunnlag
2) håndterer jeg saker jeg har kompetanse og mandat til. Jeg erkjenner min faglige begrensning, og opplyser veisøker om andre relevante instanser og tjenester
3) bruker jeg metoder og innfallsvinkler som er tilpasset veisøkers situasjon og muligheter

Relasjon og samarbeid

I relasjon og samarbeid med veisøker

4) respekterer jeg veisøkers egenverd og likeverd
5) viser jeg interesse for veisøkers bakgrunn, nåsituasjon og framtid
6) viser jeg ydmykhet, og tar utgangspunkt i veisøkers forståelse av egen situasjon og muligheter
7) er jeg oppmerksom på makten som er ilagt min rolle, og gjør mitt beste for å forvalte den makten til fordel for veisøker og prosessen vi er i sammen
8) overholder jeg taushetsplikten og andre bestemmelser om personvern

Refleksjon

Jeg reflekterer over egen praksis ved å

9) være bevisst på hva som er verdigrunnlaget og målet for karriereveiledningen
10) ha et bevisst forhold til mine egne holdninger, og hvordan de kan påvirke min utøvelse av karriereveiledning
11) ha et kritisk blikk på egen kompetanse, og kontinuerlig vurdere behovet for kompetanseheving
12) være bevisst rammene for fagutøvelse, og hvis nødvendig utfordre disse.

Til toppen