Hva trenger du til å søke på videregående opplæring for voksne?

På denne siden finner du all informasjon som du trenger for å søke på videregående opplæring for voksne i Agder Fylkeskommune. 

Oversikt

På denne siden finner du informasjon om følgende spørsmål. Klikk på lenkene for å komme til punktet som interesserer deg!

Hva skjer om du har gått på videregående skole tidligere?

Du kan likevel søke på en opplæringsplass. Etter søknad ser vi på din skolebakgrunn og vurderer om du har rett til videregående opplæring. Dette kalles rettsvurdering. Resultatet kan være at du har rett til videregående opplæring som voksen (voksenrett) eller at du ikke har denne retten. Selv om vi konkluderer med at du ikke har voksenrett, kan du likevel får en opplæringsplass. I konkurranse om plasser stiller du da svakere enn personer med rett. I forbindelse med rettsvurderingen forespør vi ofte mer dokumentasjon. Det er derfor viktig at du følger med på om du får en e-post av oss, der vi ber deg om å sende inn mer dokumentasjon. 

Sende inn dokumentasjon

Selv om vi ikke kan gi generell informasjon om når man får voksenrett eller ikke, så finnes det visse faktorer som påvirker. Det er mindre sannsynlig at du har en voksenrett om du:

  • allerede har fått et fag-/svennebrev eller studiekompetanse gjennom videregående opplæring
  • på et tidligere tidspunkt fikk beskjed at du ikke har ungdomsrett
  • har tatt ut en viss mengde opplæring. Generelt sett betyr det om man har gått på VG3 lenger enn fram til november eller har vært lærling i mer enn ett år

Må du være bosatt i Agder for å få opplæringsplass?

Som voksen (fra og med det året du fyller 25) må du være bosatt i Agder for å kunne få et opplæringstilbud. Her gjelder din folkeregistrerte adresse! Det vil si at du ikke kan få et tilbud om du bor i Agder, men adressen i folkeregisteret er i et annet fylke. 

Sjekk folkeregisteret

Har du gått på skole i utlandet?

Har du flyttet til Norge og har hatt deler av eller hele din tidligere opplæring i utlandet, kan det være at du kan få godkjent deler av eller hele opplæringsløpet ditt. 

Om du ønsker å studere og skal oppnå studiekompetanse, kan det være lurt å sjekke hva som må til for å få studiekompetanse i Norge. Det kan du finne på Samordna Opptak sine sider. 

Krav til generell studiekompetanse fra utlandet

Om du har en utenlandsk yrkesfaglig utdanning, kan du se om du faller inn under en av godkjenningsordningene til NOKUT. 

Godkjenning av utenlandske fag- og svennebrev

Dersom du trenger mer videregående opplæring er det viktig at du har dokumentasjon om utdanning fra hjemlandet ditt. Denne dokumentasjonen må være oversatt til norsk eller engelsk. Du kan velge å legge dokumentasjonen ved når du søker eller sende det inn gjennom lenken som du finner på vår nettside. 

Send inn dokumentasjon

Hvordan søker du videregående opplæring for voksne?

Søknaden skjer gjennom vigo. Det er viktig at du velger riktig søknadsportal: "Videregående opplæring for voksne eller realkompetansevurdering" og ikke den til ungdom. 

Vigo-søknadsportal for voksne

Som voksen søker du ikke på VG1, men direkte på sluttkompetansen. Sluttkompetansen er fag- eller svennebrevet du ønsker å oppnå, en yrkeskompetanse (f.eks. tannhelsesekretær eller apotektekniker) eller generell studiekompetanse. Om du f.eks. ønsker å bli helsefagarbeider, søker du på "Helsearbeiderfaget" og ikke på "VG1 Helse- og oppvekstfag". 

Når du skal logge deg inn gjennom ID-porten må du velge "For søkere til øvrige fylker" helt nederst på siden. 

Videoen nedenfor skal hjelpe deg med å søke: