Jobbspesialistene

For ungdom som trenger hjelp til å komme ut i arbeidslivet

Karriere Agder  Arendal har inngått et forpliktende samarbeid med NAV Agder, hvor NAV tilbyr utvidet oppfølging for inntil 20 unge brukere i Oppfølgingstjenestens (OT) målgruppe.

Hovedfokuset er rettet mot etablering av lære- eller opplæringskontrakter. Dette innebærer utstrakt kontakt med aktuelle arbeidsgivere for å finne egnet arbeidsplass. Arbeidsmarkedstiltak kan være aktuelt for enkelte av deltakerne i forkant av etablering av lære-/opplæringskontrakt. Det kan også være aktuelt med oppfølging underveis i tiltaks- eller læreperioden. Jobbspesialistene jobber tett inn mot de lokale NAV-kontorene og fagmiljøet ved NAV Arbeid og Helse - Agder. Jobbspesialistene benytter Supported Employment (SE) som arbeidsmetode. Resultatene så langt er oppløftende for dette samarbeidet, og flere ungdommer fra OTs målgruppe har allerede inngått lærekontrakter eller fått tilbud om arbeid.

Ved interesse for dette tiltaket kan lokal OT-rådgiver kontaktes.

Til toppen