LOS-ordningen

LOS-ordningen - et tiltak for tett oppfølging av ungdom mellom 16 og 21 år

Kompetanse Aust-Agder har ansvar for los-ordningen for ungdom i Aust-Agder. Losordningen skal styrke samhandlingen mellom offentlige tjenester, og bidra til økt motivasjon og livsmestring for ungdom med behov for koordinerte, offentlige tjenester.

Tiltaket er et samarbeid mellom fylkeskommune, kommune og stat og det planlegges opprettelse av totalt fire loser i fylket. Hver los vil kunne gi oppfølgings- og veiledningstjenester til 15 ungdommer.

Hovedmålgruppen for arbeidet vil være ungdom fra 16 -21 år som ikke er i videregående opplæring eller som ikke kan nyttiggjøre seg utdannings - eller jobbtilbud. Dette dreier seg primært om ungdom som har helsemessige og/eller sosiale utfordringer. Losene skal sikre tett individuell oppfølging og derigjennom gi tilgang på gode, samordnede tiltak og tjenester.

Ønsker du å vite mer om losordningen kan du kontakte din lokale OT-rådgiver eller Halvor Teigen (tlf: 901 55 943)

Til toppen