Videregående opplæring for voksne

Du har rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering hvis du er 25 år eller eldre, eller fyller 25 år i løpet av søknadsåret og ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Søknadsfrist er 1. mars for inntak til skole inneværende år. Det er imidlertid mulig å søke hele året om opplæring.

Agder fylkeskommune tilbyr videregående opplæring for voksne.

Opplæringsstart planlegges til midten av august og det er ingen deltakeravgift.

Du kan søke om videregående opplæring for voksne på Vigo 
Der må du velge det andre ikonet som heter «Søknad for voksne/realkompetanse». På samme nettsted kan du også søke om realkompetansevurdering.

Dersom du søker om læreplass må du velge ikonet «Søknad og svar til skole/bedrift».

Minoritetsspråklige

Kursene innen voksenopplæring bygger på et norsknivå tilsvarende nivå B1 eller bestått grunnskoleopplæring i Norge.

De minoritetsspråklige må kunne dokumentere engelskkunnskaper på nivå med minst fem års opplæring, men selve engelskopplæringen bygger på kunnskaper tilsvarende engelsk på 10. klasse i norsk skole.

Til toppen