Karriereveiledning

Her finner du all informasjon om karriereveiledningstilbudet i Agder Fylkeskommune. Gjennom karriereveiledning kan du bli tryggere på dine valg rundt utdanning og jobb. En karriereveileder kan hjelpe deg i å bli kjent med deg selv, se dine muligheter og ta gode valg.

Oversikt

På denne siden finner du informasjon om følgende punkter. Klikk på lenkene for å komme til punktet som interesserer deg!

Hva er karriereveiledning?

Gjennom karriereveiledning kan du bli tryggere på dine valg rundt utdanning og jobb. En karriereveileder kan hjelpe deg å bli kjent med deg selv, se dine muligheter og ta gode valg. Veilederen forholder seg til etiske retningslinjer som du kan lese mer om lenger ned på denne siden.

Passer karriereveiledning for meg?

Har du spørsmål om utdanning eller jobb? Spør oss! Her er noen eksempler på når vi kan hjelpe:

 • dersom du skal velge utdanning, og ønsker noen å snakke med om hva du skal velge.
 • dersom du er permittert, og lurer på om det er lurt å søke på en ny jobb.
 • om du er i jobb, og lurer på om du skal gjøre noe annet.
 • om du er arbeidsledig, og ønsker hjelp til å se på hvordan du kan komme tilbake i jobb.

Du bestemmer hva samtalen skal handle om, enten det er små eller store spørsmål.

Du kan lese mer på karriereveiledning.no.

​Vårt etiske ansvar

I møtet med andre mennesker har veiledere et etisk ansvar. De ansatte på Karriere Agder jobber etter etiske retningslinjer, i samsvar med Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. 

Kompetanse

 1. Karriereveiledning gjennomføres på et oppdatert og kunnskapsbasert karrierefaglig grunnlag.
 2. Veileder håndterer saker han/hun har kompetanse i og mandat til. Veileder erkjenner sin faglige begrensning, og opplyser veisøker (den som får karriereveiledning) om andre relevante instanser og tjenester.
 3. Veileder bruker metoder og innfallsvinkler som er tilpasset veisøkers situasjon og muligheter. 
 4. Veileder respekterer veisøkers (den som får karriereveiledning) egenverd og likeverd.

Relasjon og samarbeid

 1. Veileder viser interesse for veisøkers bakgrunn, nå-situasjon og framtid.
 2. Veileder viser ydmykhet, og tar utgangspunkt i veisøkers forståelse av egen situasjon og muligheter.
 3. Veileder er oppmerksom på makten som er ilagt hans/hennes rolle, og gjør sitt beste for å forvalte den makten til fordel for veisøker og prosessen vi er i sammen.
 4. Veileder overholder taushetsplikten og andre bestemmelser om personvern.
 5. Veileder er bevisst på hva som er verdigrunnlaget og målet for karriereveiledningen.

Refleksjon

 1. Veileder har et bevisst forhold til egne holdninger, og hvordan de kan påvirke utøvelsen av karriereveiledning.
 2. Veileder har et kritisk blikk på egen kompetanse, og vurderer kontinuerlig behovet for kompetanseheving.
 3. Veileder er bevisst rammene for fagutøvelse, og utfordrer disse hvis det er nødvendig.

Hva bør jeg tenke på før samtalen?

Hvordan foregår en veiledning?

En veiledningssamtale er en uformell samtale der veilederen prøver å stille spørsmål som får veisøkeren til å reflektere over egen kunnskap, erfaring, ønsker og behov. Det en veileder ikke kan gjøre, er å gi deg en liste over jobber eller utdanninger som kunne passe deg eller si deg hva du skal gjøre. Vår oppgave er å sette deg i stand til å treffe gode valg på egenhånd. Det å kunne velge noe som passer deg, basert på god kjennskap til deg selv og dine muligheter, heter karrierekompetanse.

Les mer om det på Kompetanse Norge sin nettside!

Veiledning kan ofte være en lengre prosess og det er ikke alltid slik at du sitter igjen med et svar etter den første timen. Samtidig kan det noen ganger også være nok å snakke bare en gang med en upartisk person som kan komme med innspill og tanker rundt dine planer. Det er du som styrer hvor lang en slik prosess blir, men du kan alltid spørre veilederen om han eller hun tenker at det er behov for flere samtaler. 

Hva er lurt å tenke på før veiledningssamtalen?

Før du kommer til en veiledningssamtale er det viktig at du tenker litt gjennom hva det er du ønsker å oppnå med samtalen. Hva er det du føler deg usikker på og hvordan kan en veileder hjelpe deg. Noen av spørsmålene som du kan stille deg selv er: 

 • Hva er den viktigste grunnen til at du vil ha karriereveiledning?
 • Hvordan ser dine ønsker for fremtiden ut? Hva drømmer du om?
 • Hva tror du skal til for at du skal kunne oppnå det du ønsker?
 • Hva er dine største utfordringer i forhold til fremtidig jobb eller utdanningssituasjon, slik du ser det?
 • Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
 • Hva opplever du er viktig for at du skal trives på en arbeidsplass?
 • Når har du følt trivsel og mestring i skole eller jobbsammenheng?
 • Hva er du spesielt god på?
 • Hvilken kompetanse eller egenskaper trenger du å utvikle eller jobbe med fremover?
 • Hva hindrer deg i å komme videre?
 • Hva kan hjelpe deg til å komme videre?

Bestill individuell karriereveiledning

Høres det ut som noe som du kunne ha behov for? Ta kontakt med ditt lokale karrieresenter! 

Bor du i gamle Aust-Agder (fra postnummer 4724 til 4994)? Ta kontakt med:
Karriere Agder Arendal

Bor du i Kristiansand eller Vennesla kommune (fra postnummer 4604 til 4721)? Ta kontakt med:
Karriere Agder Kristiansand

Bor du vest for Kristiansand kommune (fra postnummer 4400 til 4597)? Ta kontakt med:
Karriere Agder Lyngdal

Til toppen