Veier til fagbrev

Ønsker du et fagbrev? Da finnes det forskjellige veier til dette målet, både gjennom opplæring i skole og opplæring i bedrift. 

Veier til fagbrev for voksne

De ordningene som vi viser til gjelder generelt for personer som er 25 år og eldre. Det kan gjøres unntak fra denne regelen, men da må du ta kontakt med karrieresenteret for veiledning eller avdeling for fag- og yrkesopplæring.
Fagbrev gjennom opplæring i videregående skole
Ønsker du å ta fagbrev gjennom opplæring i videregående skole? Velg "ja" om du ønsker opplæring i skole! Velg "nei" om du ønsker å ta fagbrev på en annen måte enn gjennom opplæring i skole!
Fagbrev gjennom videregående opplæring for voksne

Dersom du er interessert i å ta videregående opplæring som voksen med mål om å oppnå fagbrev, kan du finne mer informasjon på vår side om videregående opplæring for voksne

Videregående opplæring for voksne

Opplæring i bedrift
For deg som ønsker å oppnå fagbrev uten å gå på videregående skole.


Endre svaret
Mindre enn 12 måneder med praksis/erfaring?

Dersom du har mindre enn 12 måneder med relevant praksis/erfaring, må du opparbeide deg mer praksis for å kunne benytte deg av ordningene fagbrev på jobb eller praksiskandidat. Også videregående opplæring for voksne kan være en mulighet for deg.

Videregående opplæring for voksne

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidat
Hvis du har yrkespraksis men mangler teori, kan du gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat. Du må ha minst 25 % lengre relevant praksis enn ordinær opplæringstid, vanligvis fem år, og ha bestått teorieksamen for praksiskandidater. Det er ikke karrieresenteret som har ansvar for denne ordningen! Du må ta kontakt med avdeling for fag- og yrkesopplæring i Fylkeskommunen!

Fag- og yrkesopplæring i Agder!

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb
Fagbrev på jobben er en ordning for deg som jobber som ufaglært i et yrke du mestrer og trives i. Ordningen skal gjøre det enklere å ta fag- eller svennebrev, og slik at du får formalisert kompetansen din. For å kunne benytte deg av ordningen, må du være fast ansatt i en godkjent lærebedrift. Det er ikke karrieresenteret som har ansvar for denne ordningen! Du må ta kontakt med avdeling for fag- og yrkesopplæring i Fylkeskommunen!

Fag- og yrkesopplæring i Agder!

 

Velg et av alternativene ovenfor

Trenger du veiledning?

Er du usikker på om fagbrev er målet ditt eller trenger veiledning rundt andre karriererelaterte valg, kan du lese mer om vårt karriereveiledningstilbud. 

Bestill karriereveiledning!

Til toppen