Videregående opplæring for voksne

Opplæring organisert for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring. Lovbestemmelser om videregående opplæring for voksne finner du i opplæringsloven § 4A-3.

Videregående opplæring for voksne

Til toppen