Om Karriere Agder - Arendal

Karriere Agder - Arendal er en egen virksomhet i Agder fylkeskommune. Vi bistår unge og voksne i forhold til å gjennomføre videregående opplæring Vi er først og fremst en leverandør av tjenester til enkeltpersoner, men ønsker også å være en kompetansepartner til skoler, bedrifter, NAV og partene i arbeidslivet. Vår overordnede målsetting er å bidra til økt gjennomføring av videregående opplæring for unge og voksne samt sikre arbeids- og næringsliv tilgang til godt kvalifisert arbeidskraft.

Karriere Agder - Arendal tilbyr gratis,individuelle karriereveiledningstjenester til unge og voksne samt at vi administrerer og legger til rette for videregående opplæring for voksne. Vi har også ansvaret for ungdomstiltaket "klart du kan" som er et tiltak tilrettelagt for ungom mellom 16 og 21 år. Virksomheten har også ansvaret for losordningen for samme ungdomsgruppe.

I dag holder virksomheten til i Grimstad. På sikt vil vi flytte til Arendal.

Til toppen