Slik går du frem for å klage på karakter

Begrunnelse for karakteren

Hvis du er vurderer å klage på en standpunktkarakter eller karakter etter muntlig eller praktisk eksamen, kan du be om begrunnelse for karakteren. Dette må du gjøre innen klagefristen.

Klagefrist  

Klagefristen er 10 dager fra karakteren er gjort kjent, eller fra den dagen du har mottatt begrunnelse for karakteren.

Elever på Vg3 studieforberedende og påbygg til generell studiekompetanse, som må ha klagen ferdig behandlet før fristen for inntak til videre studier, har kortere klagefrist. Frist for hurtigklager publiseres til våren. 

For klage på sentral sensur se Udirs retningslinjer.

Begrunnelse for klagen

Det er viktig at du begrunner klagen godt. Det må gå tydelig fram hva du klager på. Klagen bør være saklig, relevant og opplysende. Ved muntlig eksamen, praktisk eksamen uten dokumentasjon/produkt, standpunktkarakter i fag, og standpunktkarakter i orden og i atferd kan du bare klage på formelle feil ved karaktersettingen.

Klageskjema

Det er et eget skjema for hver klagetype. Skjemaet lastes ned, fylles ut digitalt, signeres og leveres på skolen. Privatister leverer skjemaet på eksamenskontoret. Klageskjema for Agder fylkeskommune legges ut i løpet av våren. 

Kontradiksjon (kommentar)

Skolen eller eksamenskontoret innhenter uttalelse om klagen din fra den/de som har satt karakteren. Du vil få kopi av uttalelsene. Disse kan du kommentere (=kontradiksjon). Kontradiksjonen må leveres til skolen innen 4 dager etter at du har fått uttalelsene. For hurtigklagebehandling er det kortere frist. 

Vedtak 

Du får avgjørelsen i klagesaken tilsendt så snart den er klar. Det er ikke klagerett på vedtaket.

Til toppen