Ungdomstiltak

«Klart du kan!» er et skoleforberedende kurs for ungdommer mellom 16 – 21 år som står utenfor videregående opplæring. Vi tilbyr gratis frokost og lunsj, et trygt sosialt felleskap, undervisning, kreativt verksted, fysisk aktivitet og tett individuell oppfølging.

 Undervisning. Foto - Klikk for stort bilde Marit Haugen  

Ungdomstiltak

 «Klart du kan!» er et skoleforberedende kurs primært for ungdommer mellom 16 – 21 år som står utenfor videregående opplæring.

Vi tilbyr gratis frokost og lunsj, et trygt sosialt felleskap, undervisning, kreativt verksted, fysisk aktivitet og tett individuell oppfølging.

Undervisning:

Vi tilbyr undervisning i matematikk, samfunnsfag og engelsk, som er tre av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram. Her jobber vi med faglig styrking og grunnleggende ferdigheter, i tillegg til mulighet for å avslutte fag gjennom privatistordningen. Undervisningen tilpasses den enkeltes forutsetninger og målsetninger, og fokuserer på læringsstrategier og mestring av nye utfordringer. Det er også muligheter for å få veiledning og oppfølging i andre fag, både med tanke på privatisteksamen og faglig styrking. Dette avtales nærmere med hver enkelt.

Kreativt verksted:

Vi har et kreativt verksted hvor deltakerne kan prøve å jobbe med ulike materialer og teknikker innen trearbeid og tekstil. Her er det mulighet for å oppdage nye interesser, talenter og ferdigheter. Deltakerne kan lage møbler og ulike tekstilprodukter. Det vil være mange alternativer å velge blant, ut fra deltakerens ønsker.

Individuell oppfølging:

Tilbudet vil tilpasses den enkelte og deltakeren vil få tett individuell oppfølging med jevnlige samtaler. Vi skal jobbe med livsmestring i tillegg til skolearbeid, og kan blant annet bidra med veiledning og støtte. Eksempler på tema kan være ernæring, nettvett, karriereveiledning og personlig økonomi.

Timeplan eksempel. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Våre mål er:

  • Bevisstgjøre deltakerne om egne ferdigheter, kompetanse og mål
  • Skape motivasjon og mestring
  • Bidra til at ungdommene styrker troen på seg selv og tar gode yrkes- og utdanningsvalg
  • Overordnet målsetning er å komme tilbake i ordinær opplæring

 Ved interesse kan du kontakte din lokale OT-rådgiver. 

Til toppen