Hospitering

Agder fylkeskommune tilbyr hospitering innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Ordningen skal bidra til etterutdanning, og styrking av samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

  • Hospitering skal fornye og øke programlærernes kompetanse i eget fag, samt gi innsikt i andre fag innen eget programområde/utdanningsprogram.
  • Hospitering skal øke instruktørenes/faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/ lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter.
  • Hospitering skal øke og videreutvikle samarbeidet skole – arbeidsliv og se opplæringen i et fireårig løp.

 

Til toppen