Midler til kompetanseutvikling innen yrkesfagene

Agder fylkeskommune mottar statlige midler til kompetanseheving innen yrkesfagene, også kalt DEKOMP-y. Mål for ordningen er å styrke det langsiktige samarbeidet skole og arbeidsliv.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

Mer informasjon om ordningen

Vedtatt langsiktig kompetanseutviklingsplan (PDF, 764 kB)

 


Kontaktperson skoler og programfaglærere: Åse Holthe

Kontaktperson lærebedrifter, opplæringskontor (instruktører, faglige ledere) og prøvenemnder: Randi Jernberg-Thune og Aslak Gjerustad Rødder

Til toppen