Midler til kompetanseutvikling innen yrkesfagene

Agder fylkeskommune mottar statlige midler til kompetanseheving innen yrkesfagene, også kalt DEKOMP-y. Mål for ordningen er å styrke det langsiktige samarbeidet skole og arbeidsliv.

Søknadsfristen for 2021 var 15.05.2021.
Den langsiktige kompetanseplanen blir revidert i januar/februar 2022, og revidert versjon legges ut på disse sidene.

Tiltakene skal ikke gi studiepoeng.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

Mer informasjon om ordningen


Kontaktperson skoler og programfaglærere: Åse Holthe

Kontaktperson lærebedrifter, opplæringskontor (instruktører, faglige ledere) og prøvenemnder: Even Haldorsen

Til toppen