Bli lærebedrift

Fagfolk lærer opp fagfolk. 

Søk om å bli godkjent lærebedrift
Bestill klistremerket "Godkjent lærebedrift" hos Utdanningsdirektoratet

For å bli godkjent lærebedrift må bedriften:

  • Ha en faglig leder som jobber tett på faget og har fag- eller svennebrev/kan dokumentere minimum 6 års praksis i full stilling i faget. Praksisen må dokumenteres med attester. 
  • Kunne gi opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen, eventuelt lage en samarbeidsavtale med en annen bedrift.
  • Lage en intern opplæringsplan for lærlingen/lærekandidaten/fagbrev på jobb-kandidaten.

Forslag til intern opplæringsplan (DOCX, 67 kB)

Veileder til arbeidet med internplan (DOCX, 118 kB)

Digitalt kurs for lærebedrifter

I samarbeid med fagskolen i Agder har vi utarbeidet et nytt kurs for lærebedrifter etter LK20 (Fagfornyelsen) som er obligatorisk for alle nye lærebedrifter og faglig ledere. Kurset er på ca 90 minutter og avsluttes med en test og utstedelse av kursbevis for deltakere som er registrert.

Kurset kan også brukes av veiledere og instruktører. Ta kontakt med avdeling for fag og yrkesopplæring for å få tilsendt link til registrering.

Ønsker link til registrering 

Vurderer du å bli medlem av et opplæringskontor?

Ønsker du å være medlem i et opplæringskontor vil du få støtte, hjelp og veiledning fra opplæringskontoret til å følge opp lærlingen/lærekandidaten/fagbrev på jobb-kandidaten din. 

Godkjente opplæringskontor og lærebedrifter

Du kan ta direkte kontakt med opplæringskontoret som vil hjelpe deg videre.