Bli lærebedrift

Ønsker du å bli lærebedrift? Da må du først bestemme deg for om du vil være selvstendig lærebedrift eller lærebedrift i et opplæringskontor.

Bli lærebedrift i opplæringskontor
Lærebedrift i opplæringskontor vil si at bedriften har godkjenning gjennom et opplæringskontor. Du får støtte, hjelp og veiledning fra opplæringskontoret til å følge opp lærlingen din.
Hvis du ønsker å være lærebedrift i et opplæringskontor tar du direkte kontakt med opplæringskontoret som vil hjelpe deg videre. 
 
Oversikt over godkjente opplæringskontor på Agder finner du ved å gå inn på "Vilbli" linken under og velge det faget som er aktuelt for deg. Du vil da se alle godkjente opplæringskontor og lærebedrifter i ditt fag.
 
På denne linken fra Utdanning.no, som er offentlig godkjent, kan du søke opp godkjente lærebedrifter.

Bli selvstendig lærebedrift
Selvstendig lærebedrift vil si at bedriften har egen godkjenning. Du er selv ansvarlig for å følge opp lærlingen din. Dette må være på plass for å få godkjenning som selvstendig lærebedrift:
  • Bedriften må kunne gi opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen, eventuelt lage en samarbeidsavtale med en annen bedrift.
  • Bedriften må ha en faglig leder som har fag- eller svennebrev, eller kan vise til lang praksis i faget.
  • Det må lages en intern opplæringsplan.
 
Forslag til intern opplæringsplan med link til utdanningsdirektoratet der du finner læreplanen for faget:
 

Slik søker du
Fyll ut søknadsskjema 
Til toppen