Ikke fått læreplass?

Informasjon om inntak til Vg3 fagopplæring i skole

Kvalifiserte søkere med rett til videregående opplæring, læreplass som førstevalg, og som står uten tilbud etter første inntak til skole, vil få tilbud om alternativt Vg3 fagopplæring i skole.

Inntak til Vg3 kjøres i år onsdag 28. juli i vigo med SMS og svarfrist på 1 uke.

Viktig informasjon til søkerne: Inntak til Vg3 kjøres som et generelt tilbud om alternativt Vg3 i skole og er ikke knyttet til skole og tidspunkt for oppstart. Søkerne må svare JA eller NEI på tilbudet og vil deretter fordeles ut på skoler ut fra kapasitet.

Søkerne har rett på et tilbud som bygger videre på bestått Vg2 program. Det vil ikke være mulig å tilby alle Vg3-lærefag.

Kvalifisert: Søkere må i utgangspunktet ha bestått alle fag på Vg1 og Vg2. Søkere med karakteren 1 i programfag og/eller IV i programfag/fellesfag vil ikke få tilbud om Vg3. Søkeren kan ha karakteren 1 i inntil to fellesfag.

JA-takkere vil etter svarfristen bli fordelt på Vg3-skolene som deretter sender ut melding om oppstart/informasjonsmøte til sine elever.

Oppstart kan variere fra 17. august til 11. oktober ut fra pågang og kapasitet. I noen tilfeller kan det ta lengre tid. Søkere med ungdomsrett prioriteres først og starter opp nærmest mulig ordinær skolestart.

Til toppen