Hva er en praksiskandidat

En praksiskandidat har lang og allsidig praksis i faget, men har ikke nødvendigvis formell skolegang. Praksiskandidater skal opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og fagbrev på jobb kandidater. 

Krav for å bli praksiskandidat

  • Bestå en teorieksamen (noen fag krever flere eksamener og sertifikater)
  • Betale en prøveavgift
  • Dokumentere lang praksis i faget. Vanligvis er kravet 60 måneders praksis (5 år), men noen fag krever lenger praksis.
  • Praksiskandidaten må selv skaffe prøvested og dekke eventuelle kostnader. Prøvenemnda avgjør om prøvestedet kan benyttes. 
  • Det er krav om folkeregistrert adresse i Agder

Fag- eller svenneprøven
Du skal opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og fagbrev på jobb kandidater. Husk at du også har rett til å søke om tilrettelegging under prøven. 

Til toppen