Hvordan du melder deg opp til prøve

Har du nok praksis i faget og bestått teorieksamen? Da kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat. Du kan sende oppmelding når som helst i løpet av året. 

For å melde deg opp til fag - eller svenneprøve som praksiskandidat må du:

  • Ha bestått den tverrfaglige skriftlige eksamenen
  • Ha avtale med et prøvested
  • Fylle ut oppmeldingsskjema
  • Legge ved kopi av karakterutskrifter fra skolegang som skal godskrives
  • Legge ved arbeidsattester med stillingsprosent
  • Legge ved CV
  • Yrkessjåfører må legge ved kopi av yrkessjåførbevis
  • Legge ved kvittering på betalt prøveavgift
  • Søknad og vedlegg sendes til oss
 

Prøveavgift
Du må betale en prøveavgift før du kan gå opp til en fag- eller svenneprøve. 
Bankkontonummer: 2801.53.82602
Merk innbetalingen: Prøveavgift og kandidatens navn
Prøveavgiften dekker ikke eventuelle utgifter til prøvestedet. Det må du finansiere selv. 


Satser for 2020
Førstegangsprøve: kr.  981.-
Andregangsprøve: kr. 1.966.-

Til toppen