Oppmelding til fag- og svenneprøve for praksiskandidater

Har du nok praksis i faget og bestått teorieksamen? Da kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat. Du kan sende oppmelding når som helst i løpet av året. 

Meld deg opp som praksiskandidat

Er du folkeregistrert i Agder?
Har du bestått teorieksamen?
Det er krav om bestått teorieksamen

Det står i læreplanen hvilke eksamener som må være bestått. Praksiskandidater får fritak for bestått i fellesfag. Her finner du nasjonale læreplaner.

Mangler du en teorieksamen kan du melde deg opp til eksamen hos eksamenskontoret. Finn mer informasjon her.

Har du mer enn 5 års praksis i faget?
Krav om praksis

Det er krav om 60 måneders (5 år) dokumentert praksis, noen fag kan kreve mer.

Her finner du mer informasjon om krav til praksis.

Du er klar til å sende inn skjema

Vi minner om at du må ha en avtale med et prøvested innen du kan sende inn oppmelding. Det er pålogging via IDporten og du må ha klar følgende dokumentasjon:

  • Arbeidsattester
  • Kvittering på betalt prøveavgift
  • CV

Oppmelding - praksiskandidat

Det er krav om folkeregistrert adresse i Agder

Du må enten søke det fylke du er bosatt i eller melde adresseendring hos skatteetaten. Send flyttemelding her.

Velg et av alternativene ovenfor

 

 

Prøveavgift
Du må betale en prøveavgift før du kan gå opp til en fag- eller svenneprøve. 
Bankkontonummer: 2801.53.82602
Merk innbetalingen: Prøveavgift og kandidatens navn
Prøveavgiften dekker ikke eventuelle utgifter til prøvestedet. Det må du finansiere selv. 


Satser for 2020
Førstegangsprøve: kr.  981.-
Andregangsprøve: kr. 1.966.-

Til toppen