Praksis

Før du kan melde deg til fag- eller svenneprøven som praksiskandidat må du dokumentere nok praksis. I de fleste fag må du dokumentere minst 60 måneders praksis (5 år). Noen fag krever lenger praksis. 

Krav til praksis

Før du sender oppmelding til prøve bør du sjekke om praksisen din oppfyller kravene. Her er noen retningslinjer:

 • Praksisen må være fra et arbeidsfellesskap
 • Praksis bør være fra ordinære ansettelsesforhold
 • I noen tilfeller kan relevant praksis fra arbeidstreningstiltak, arbeid for frivillige organisasjoner eller liknende godkjennes
 • Praksis som er opparbeidet på fritiden godkjennes bare unntaksvis
 • Praksisen bør være minst to måneder sammenhengende
 • Minst 50 % av praksisen bør ikke være eldre enn 10 år
 • Ansettelse i 80 % stilling regnes som heltid
 • Lavere stillingsbrøker regnes om til heltid
 • Videregående opplæring godskrives etter gjeldende regler 
 • Høyere utdanning godskrives ikke
 • Praksis fra utlandet kan godskrives, men minst to års praksis må være fra Norge
 • Praksis som selvstendig næringsdrivende godkjennes hvis det dokumenteres av andre som har faglig kompetanse
 • Det er ikke mulig å få godskrivning for mer enn 12 måneder i løpet av ett år
 • Praksisen kan ikke brukes to ganger
 • Praksis som lærer, ingeniør, formann, arbeidsleder o.l. godkjennes ordinært ikke

 

Fag som krever mer enn 60 måneders praksis:

68 mnd. 

Rørleggerfaget, Automatiseringsfaget, Dataelektronikerfaget, Telekommunikasjonsmontørfaget, Elektrikerfaget, Energimontørfaget, Energioperatørfaget, Heismontørfaget, Signalmontørfaget, Maritim elektriker.

75 mnd.

Orgelbyggerfaget

78 mnd.

Avionikerfaget, Flymotormekaniker, Flystrukturmekaniker, Flysystemmekaniker.

 

Slik dokumenterer du praksis

Praksisen skal dokumenteres av arbeidsgiver. Vi har laget et skjema som arbeidsgiveren din kan bruke for å dokumentere praksisen. Hvis du har flere ulike stillingsbrøker må dette regnes om til en heltidsstilling. Du kan bruke praksiskalkulatoren (under) som hjelpemiddel. 

 

Attest (PDF, 69 kB)

Praksiskalkulator agder (PDF, 297 kB)

 

Ofte stilte spørsmål

 

Til toppen