Vurderingskriterier fag- og svenneprøver

Fag- og svenneprøver skal vurderes med utgangspunkt i den læreplanen kandidaten har fått opplæring i. 

Det er viktig at kandidaten gjøres klar over vurderingskriteriene før oppstart av fag- eller svenneprøven.

Oppgave og vurderingsmal LK20 (DOCX, 59 kB)