Vurderingskriterier fag- og svenneprøver

Vurderingskriteriene er laget eller revidert av nye prøvenemnder for perioden 2020 - 2024.

Fag- og svenneprøver skal vurderes med utgangspunkt i den læreplanen kandidaten har fått opplæring i. 

Det er viktig at kandidaten gjøres klar over vurderingskriteriene før oppstart av fag- eller svenneprøven.

Til toppen