Vurderingskriterier fag- og svenneprøver

Vurderingskriteriene er laget eller revidert av nye prøvenemnder for perioden 2020 - 2024.

Fag- og svenneprøver skal vurderes med utgangspunkt i den læreplanen kandidaten har fått opplæring. Læreplanene er under revidering, og vurderingskriteriene er derfor et dokument som kan bli endret.

Det er viktig at kandidaten gjøres klar over vurderingskriteriene før oppstart av fag- eller svenneprøven.

Til toppen