Hospitering

Agder fylkeskommune tilbyr hospitering innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Ordningen skal bidra til etterutdanning, og styrking av samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

For å lese mer om denne ordningen se vår nettside om hvordan du kan søke kompetanseutvikling innen yrkesfagene.

Midler til kompetanseutvikling innen yrkesfagene

Hospitering er dekket av satsingsområdet som omhandler det å få flere programfaglærere ut i bedrift.

Offentlige videregående skoler må bruke et eget søknadsskjema for å søke hospiteringsordningen. Ta kontakt med Randi Jernberg-Thune om du ikke finner skjemaet på Agda.

Til toppen