Yrkesfaglærer 2

Agder fylkeskommune mottar statlige midler fra Utdanningsdirektoratet til organisering av Yrkesfaglærer 2. Målet for Yrkesfaglærer 2 er å gi elever faglig oppdatert undervisning.

Ordningen med Yrkesfaglærer 2 går ut på at fagpersoner fra arbeidslivet blir direkte involvert i opplæringen på yrkesfag. Fagpersonen gir opplæring til elever på yrkesfag om tema innen fagpersonens fagområde, og som er relevant for elevenes utdanningsprogram.

Informasjon om yrkesfaglærer 2

Opplæringen kan finne sted på skole eller i bedrift. Ordningen skal bidra til å skape gode og nyttige relasjoner mellom skole og arbeidsliv, og styrke de yrkesfaglige aspektene ved opplæringen. Videre skal ordningen bidra til å øke elevenes læringsutbytte og motivasjon for fagene. Ordningen kan også bidra til å heve læreres kompetanse.

 

Til toppen