Eksamens- og sommerkurs

Fra og med sommeren 2022 vil Agder fylkeskommune ikke arrangere eksamens- og sommerkurs. Hvis du har stryk i fag, kan du kontakte skolen din og be om hjelp med forberedelse til privatisteksamen.

Til toppen