Eksamenskurs 2021

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler.

For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Agder fylkeskommune eksamenskurs i noen utvalgte fag vår og høst. Kursene er gratis, men privatister må melde seg opp til eksamen på privatistweb.no, og betale vanlig privatistgebyr for oppmelding. Du kan lese mer om privatisteksamen her. 

Skjema for refusjon av eksamensavgift vår 2021

Denne refusjonsordningen gjelder for elever som gikk ut av videregående skole i fjor (våren 2020) og i år (våren 2021). Ordningen gjelder også for lærlinger som fullførte læretiden i løpet av 2020, og i løpet av våren 2021.

For å komme inn under denne refusjonsordningen, må eleven/lærlingen tidligere ha fått karakteren 1 eller IV i standpunkt og/eller til eksamen i det aktuelle faget.

Frist for innsending av skjema er 31. juli 2021.

Informasjon om høstens eksamenskurs kommer etter sommerferien. 
 

Til toppen