Eksamenskurs høsten 2021

Kursene er et tilbud til deg som skal ta eksamen høsten 2021.

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Dette gjelder om du er elev, voksen, privatist, lærling eller OT-ungdom. Kursene er IKKE for de som vil forbedre karakteren.

Karakteren 1 våren 2021
Elever som fikk karakteren 1 i vår (standpunkt), har rett til ny eksamen ved skolen i november/desember 2021. Hvis dette gjelder deg, skal du ha fått et brev eller en henvendelse fra skolen din med beskjed om dette. Du må svare på brevet/henvendelsen du har mottatt. Hvis noe er uklart, ta kontakt med skolen din.

Karakteren IV våren 2021 eller karakteren 1 eller IV fra tidligere år
Har du fått karakteren IV i vår eller karakteren 1 eller IV fra tidligere år, må du melde deg opp til eksamen som privatist. Dette gjøres via https://privatist.inschool.visma.no/ 
innen 15. september. Du kan lese mer om privatisteksamen her.

Eksamenskurs
For at du skal være forberedt til eksamen, arrangerer Agder fylkeskommune gratis eksamenskurs i noen utvalgte fag. Kursene er for alle, men privatister må melde seg opp til eksamen via https://privatist.inschool.visma.no/, og betale vanlig privatistgebyr for oppmelding. Ta kontakt med den videregående skolen du har/hadde tilknytning til dersom du ikke finner kurs i det faget du skal ha eksamen i.

Refusjon av eksamensgebyr
Hvis du var elev i avgangskullet 2019/2020 eller 2020/2021, og fikk karakteren 1 eller IV, kan du få refundert privatistgebyret hvis du går opp til eksamen høsten 2021. Refusjon av privatistgebyret vil bli utbetalt etter at du har avlagt eksamen. Skjema for refusjon legges ut her i oktober.

Du finner kursoversikt og påmelding her:

Har du meldt deg opp til eksamen kan du melde deg på kurs. NY frist for påmelding er tirsdag 28. september 2021. Vi tar forbehold om nok påmeldte til kursene. Hvis kurset du har meldt deg på blir avlyst, vil du få beskjed. Vi følger reglement knyttet til koronapandemien

Kontakt rådgiver ved skolen din hvis du har spørsmål om kurs, eller om fag du ikke har bestått.
Du kan også kontakte: 

Koordinator for kurs i Kr.sand
Hilde Andersen
Telefon: 913 08 685
karrierelyngdal@agderfk.no 
E-posten merkes med Høstkurs

Arendal videregående skole 
Marit Hoflandsdal
Telefon: 917 67 101 
marit.katrine.hoflandsdal@arendal.vgs.no
 

Til toppen