Eksamenskurs

Kursene er et tilbud til deg som skal ta eksamen våren 2022

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Dette gjelder om du er elev, voksen, privatist, lærling eller OT-ungdom. For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Agder fylkeskommune gratis eksamenskurs i noen utvalgte fag. Kursene er IKKE for deg som vil forbedre karakteren.

Kursoversikt og påmelding 

Ta kontakt med den videregående skolen du har gått på dersom du ikke finner kurs i det faget du skal ta eksamen i.

Fristen for oppmelding til eksamen og påmelding til kurs gikk ut 1. februar 2022. Kontakt Hilde Andersen eller Marit Hoflandsdal hvis du vil melde deg på eksamenskurs etter fristen.

Vi tar forbehold om nok påmeldte til kursene. Hvis kurset du har meldt deg på blir avlyst, vil du få beskjed. Vi følger reglement knyttet til koronapandemien.

Oppmelding til privatisteksamen

Frist for privatister for å melde seg opp til eksamen var 1. februar. Privatister må betale vanlig privatistgebyr for oppmelding. 

Informasjon om eksamen for privatister.

Oppmelding til privatisteksamen 

Refusjon av eksamensgebyr

Hvis du var elev i avgangskullet 2019/2020 eller 2020/2021 eller er elev i avgangskullet 2021/2022, og fikk karakteren 1 eller IV, kan du få refundert privatistgebyret hvis du går opp til eksamen våren 2022.

Refusjon av privatistgebyret vil bli utbetalt etter at du har avlagt eksamen. 

Søk refusjon her

Frist 15.06.2022

Kontakt rådgiver ved skolen din hvis du har spørsmål om kurs, eksamen, eller om fag du ikke har bestått. Du kan også kontakte:

Koordinator for kurs i Kr.sand og Lyngdal/Flekkefjord
Hilde Andersen
Telefon: 913 08 685
hilde.andersen@agderfk.no 
E-posten merkes med Vårkurs

Koordinator for kurs i Arendal
Marit Hoflandsdal
Arendal videregående skole
Telefon: 917 67 101 
marit.katrine.hoflandsdal@arendal.vgs.no

Til toppen