Eksamenskurs

Kursene er et tilbud til deg som skal ta eksamen våren 2022

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Dette gjelder om du er elev, voksen, privatist, lærling eller OT-ungdom. Kursene er IKKE for de som vil forbedre karakteren.

Eksamenskurs

For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Agder fylkeskommune eksamenskurs i noen utvalgte fag. Kursene er gratis, men privatister må melde seg opp til eksamen innen 1. februar og betale vanlig privatistgebyr for oppmelding.

Før du melder deg opp til eksamen, bør du sette deg inn i informasjonen du finner her.

Du melder deg opp til eksamen her: https://privatist.inschool.visma.no/

Ta kontakt med den videregående skolen du har gått på dersom du ikke finner kurs i det faget du skal ta eksamen i.

Refusjon av eksamensgebyr

Hvis du var elev i avgangskullet 2019/2020 eller 2020/2021, og fikk karakteren 1 eller IV, kan du få refundert privatistgebyret hvis du går opp til eksamen våren 2022. Refusjon av privatistgebyret vil bli utbetalt etter at du har avlagt eksamen. Skjema for refusjon legges ut her i april 2022.

Du finner kursoversikt og påmelding her:

Frist for oppmelding til eksamen og påmelding til kurs: 1. februar 2022

Vi tar forbehold om nok påmeldte til kursene. Hvis kurset du har meldt deg på blir avlyst, vil du få beskjed. Vi følger reglement knyttet til koronapandemien.

Kontakt rådgiver ved skolen din hvis du har spørsmål om kurs, eksamen, eller om fag du ikke har bestått. Du kan også kontakte:

Koordinator for kurs i Kr.sand og Lyngdal/Flekkefjord:
Hilde Andersen
Telefon: 913 08 685
hilde.andersen@agderfk.no 
E-posten merkes med Vårkurs

Koordinator for kurs i Arendal:
Marit Hoflandsdal
Arendal videregående skole
Telefon: 917 67 101 
marit.katrine.hoflandsdal@arendal.vgs.no

Til toppen