Eksamenskurs våren 2021

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler.

For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Agder fylkeskommune eksamenskurs i noen utvalgte fag. Kursene er gratis, men privatister må melde seg opp til eksamen på privatistweb.no, og betale vanlig privatistgebyr for oppmelding.

Hvis du er privatist fra avgangskullet 2019/2020, og har fått karakteren 1 eller IV, kan du få refundert privatistgebyret hvis du går opp til eksamen. Du kan lese mer om privatisteksamen her. Frist for oppmelding til privatisteksamen er 1. februar 2021.

Kursoversikt og informasjon om påmelding vil bli lagt ut her i februar 2021. Undervisningssted vil være Arendal og Kristiansand. Oversikt over planlagte kurs i Arendal legges ut når det er klart. I Kristiansand tar vi sikte på å arrangere kurs i disse fagene:

Eksamenskurs Kristiansand vår 2021

Kontakt rådgiver på skolen din hvis du har spørsmål om kurs, eller om fag du ikke har bestått. Du kan også kontakte: Karriere Agder Lyngdal, ved Hilde Andersen. Tlf. 913 08 685. karrierelyngdal@agderfk.no (merk e-posten med Vårkurs).

Til toppen