Eksamenskurs våren 2021

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler.

For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Agder fylkeskommune eksamenskurs i noen utvalgte fag. Kursene er gratis, men privatister må melde seg opp til eksamen på privatistweb.no, og betale vanlig privatistgebyr for oppmelding.

Hvis du var elev i avgangskullet 2019/2020, og har fått karakteren 1 eller IV, kan du få refundert privatistgebyret hvis du går opp til eksamen. Refusjon av privatistgebyret vil bli utbetalt etter at du har avlagt eksamen. Skjema for refusjon vil bli lagt ut på denne siden. 
Du kan lese mer om privatisteksamen her. Frist for oppmelding til privatisteksamen var 1. februar 2021.

Vi tar forbehold om nok påmeldte til kursene. Hvis kurset du har meldt deg på blir avlyst, vil du få beskjed.

Du finner oversikt over kurs i Arendal og Kristiansand her:

Til toppen