Elev-PC

Agder fylkeskommune slås sammen 1. januar 2020. Innen den tid er det ikke gjort nytt politisk vedtak for elev-PC som skal gjelde for hele Agder.

Frem til nytt vedtak er gjort, vil reglene for tidligere Aust- og Vest-Agder gjelde.

Aust-Agder

Elevene må anskaffe seg bærbar PC gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning. Dette betyr at elevene ikke kan bruke privat PC i opplæringen på skolen.

Elevene får PC når de har signert en utlånsavtale ved skolestart. Etter endt opplæring beholder elevene utstyret.

Elevene betaler en egenandel hvert år som ikke skal overstige den laveste satsen på det ikke-behovsprøvde utstyrsstipendet elevene får fra Lånekassen. Dette stipendet, som skal bidra til å dekke utgifter elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr, må elevene søke selv.

Lærlinger og lærekandidater omfattes ikke av ordningen.

 

Vest-Agder

Elever i Vest-Agder får tilbud om å leie bærbar PC.

Mer informasjon kommer.

Til toppen