Datoer for rådgiversamlinger og messer

Våren 2022 blir det kun samlinger og informasjonsmøter på Teams.

Tema for møtene vil oppdateres etter hvert som det blir klart.

Det vil bli sendt ut møteinnkalling i Outlook til de aktuelle deltakerne.

Oversikt over rådgiversamlinger og messer skoleåret 2021/2022
Tidspunkt Tema Sted/form Målgruppe Diverse
14.januar kl 10-11 Presentasjon av resultater fra prosjektet: Beskrivelse av nåværende elevrettede tjenester i Agder. Teams Rådgivere vgs., OT-rådgivere, ledere vgs. Ved Siren Wulff, Utdanning, Inntak og elevtjenester
18.februar 10-11 Formidling til lære 2022, helhetlig yrkesfaglig utdanning (HYFU) og ny modell for vg3 i skole. Teams Rådgivere vgs., OT-rådgivere Ved Trond Reinhardtsen, Utdanning, Fag- og yrkesopplæring
8.mars kl 13-13.45 Vigo Skole Teams Vgs Ved Mia Smørdal Krokvik, Utdanning, Inntak og elevtjenester
18.mars kl 10-11 UTSATT TIL 22.april kl 10-11 Beskyttelsesfaktorer Teams Rådgivere vgs, OT-rådgivere, ledere vgs,, rådgivere ungdomsskoler Ved Helle Mellingen, Regionplan Agder 2030, Bærekraftig utvikling
13.mai kl 10-11 Standardisering av elevtjenesten: Presentasjon av utfordringsbilde og prosess fremover. Teams Rådgivere vgs, OT-rådgivere, ledere vgs. Ved Siren Wulff, Utdanning, Inntak og elevtjenester
Til toppen