Datoer for rådgiversamlinger og messer

Samlinger skoleåret 2021-2022 blir en miks av fysiske samlinger og digitale møter. Temaet for de digitale møtene er antydet i oversikten, men det kan bli endringer. 

Det vil bli sendt ut møteinnkalling til Teams-møtene til de aktuelle deltakerne.

Det sendes egen epost med informasjon om og påmelding til 2-dagers-samlingen i oktober.

Oversikt over rådgiversamlinger og messer skoleåret 2021/2022
Tidspunkt Tema Sted/form Målgruppe Diverse
1.september kl. 10-11 Evaluering av årets inntak Teams Rådgivere u-skolen og vgs
8.september kl. 10-11 Informasjon om innsøking etter fortrinn, med frist 1.oktober Teams Rådgivere u-skolen (og vgs)
Utsatt. Ny dato kommer! Modeller for inkludering og grunnkompetanse Teams Rådgivere vgs + OK Kompetanse
25.-26.oktober 2 dagers-samling. Tema: Elevtjenesten/Rådgivningstjenesten og en utvidet elevtjeneste. Hvor står vi og hvor går vi? Inkludering av skolene i prosessen. Mandal hotell + Buen Rådgivere og avdelingsledere vgs
19.november kl. 10-11 (Kan bli endret dersom VIS ikke er klart) Fagvalg i VIS Teams Rådgivere vgs
1.desember Inntakssamling østregionen Clarion Hotel Tyholmen, Arendal Rådgivere u-skolen og vgs
2.desember Inntakssamling midtregionen Scandic Kristiansand Bystranda Rådgivere u-skolen og vgs
3.desember Inntakssamling vestregionen Rosfjord strandhotell, Lyngdal Rådgivere u-skolen og vgs
7.desember Utdanningsmesse, Eilert Sundt Lyngdalshallen Elever i regionen + opplæringskontorer
9.desember kl. 18-20 Utdanningsmesse, Flekkefjord Ueneshallen Elever i regionen + opplæringskontorer
5. og 6.januar Y-valg Sørlandshallen Elever 9.trinn (Elever 10.trinn kan komme på kvelden dersom de ønsker det) + opplæringskontorer
18. og 19.januar Yrkesmesse Sør Amfi/ Sam Eyde videregående skole Elever i 9. og 10.klasse + opplæringskontorer
Til toppen