Datoer for rådgiversamlinger og messer

  • Månedlige Teams-møter med informasjon, faglige oppdateringer etc.
  • 2-dagers samling (konferanse) høst-22
  • Dagsamling vår -23
  • Teams-møtene legges alltid til fredager kl. 10-11.
  • Invitasjon til samlinger i fylkets regi sendes ut på epost til aktuelle deltakere. Ikke alle samlinger vil være åpne for aktører utenfor organisasjonen (Agder fk).
  • Kolonnen andre arrangementer er kun til informasjon. Eventuell deltakelse må avklares med og betales av egen arbeidsgiver.
  • OT-rådgivere vil også ha egne, interne Teams-møter og samlinger (egen tabell).
Oversikt over rådgiversamlinger og messer skoleåret 2022/2023
Måned I regi av Agder fylkeskommune Sted og målgruppe Andre arrangementer
August 26. august: Oppsummering inntak, status prosjekt, årsplan, konferanse-teaser (Inntak og elevtjenester ved Aina Bjørndal og Siren Wulff ) Sted: Teams. Målgruppe: Rådgivere + OT-rådgivere + avd.ledere vgs 22. - 28.august: Karrierefestivalen.no (30 min. gratis foredrag hver dag kl. 8.30)
September 2. september: Prosedyrer og retningslinjer for melding til fylkeskommunen om søkere med fortrinnsrett + kort orientering om inntaket (Inntak + PPT) Sted: Teams. Målgruppe: Rådgivere ungdomsskoler (obligatorisk) 21.-23. september: Landskurs, Bergen. Arrangør: Rådgiverforum
7. september: Kurs for nye rådgivere (Inntak og elevtjenester m.fl.) Sted: Fylkeshuset. Målgruppe: Nye rådgivere vgs + ungd.sk (+ andre som ønsker) 27.-29. september: Yrkes-NM + utdanningsmesse. Sørlandshallen. Arrangør: Worldskills + Agder fylkeskommune
16. september: Arbeidsmarkedet og kompetansebehov i Agder, Bedriftsundersøkelsen og kompetansebarometeret (NHO ved Anne Klepsland Simonsen, KS ved Odd Joar Svensson, NAV Agder ved Håvard Jacobsen) Sted: Teams. Målgruppe: Rådgivere + OT-rådgivere + avd.ledere vgs, rådgivere ungd.sk, Karriere Agder, Karriere UiA, NAV OT
Oktober 14. oktober: Presentasjon av programmet «Flere i arbeid» (Prosjektleder prosjekt 1: Marianne Stray Aas + prosjektleder prosjekt 2: Linn Gyland). Kort orientering om ny inntaksforskrift (Inntak ved Aina Bjørndal) Når inntaksforskriften er politisk behandlet (des.) sendes oppdatert informasjon ut til skolene. Sted: Teams. Målgruppe: Rådgivere + OT-rådgivere + avd.ledere vgs, rådgivere ungd.sk, Karriere Agder, Karriere UiA, NAV OT 20. okt.: Fylkessamling OT + NAV. Arrangør: Agder fk + NAV 21. okt.: Sørlandske lærerstevne 25.-26. okt.: Fagsamling for karrieresentrene i Norge. Arrangør: HKDir
26.-27. oktober: Karriereveiledningskonferanse 2022 Sted: Kristiansand. Målgruppe: Rådgivere + OT-rådgivere + avd.ledere vgs, rådgivere ungd.sk, Karriere Agder, Karriere UiA, NAV OT Ikke avklart dato: Forum for samfunnsutvikling Arrangør: Agder fk avd. for bærekraft Ikke avklart dato: Hospiteringsdager i vgs for ungdomsskole-elever
November 25. november: : Innsøking: Tilbudsstruktur, retningslinjer og paragrafer (Inntak ved Aina Bjørndal og Siri Nordby) Sted: Teams. Målgruppe: Rådgivere vgs og u.sk. + OT-rådgivere + friskoler 2. nov: Landsdekkende digital utdanningsmesse Arrangør: tautdanning.no 9.-10. nov: Ung i Agder, presentasjon av Ungdata-undersøkelsen. Arrangør: KORUS Sør, Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune 18.nov: Fagdag Arrangør: Rådgiverforum Agder 21.-22.nov: Ungt utenforskap 2022 Arrangør: konferanseplassen.no
Desember 9. desember: Standardisering av Elevtjenesten, status/resultat (Elevtjenesten ved Siren Wulff og Anne Synnøve Sundsteigen) Sted: Teams. Målgruppe: Rådgivere , OT-rådgivere, avdelingsledere, Agder fk. 5.-9.des: Hospiteringsdager, Kristiansand. Organisering: Marianne Stray Aas, Kr.sand kommune.
Januar 13. januar: Formidling til lære (Fagopplæring ved Trond Reinhardtsen) Sted: Teams. Målgruppe: Rådgivere + OT-rådgivere + avd.ledere vgs, rådgivere ungd.sk, Karriere Agder 9. jan: Utdanningsmesse, Gimlehallen, Kristiansand Arrangør: Ta Utdanning 24.-26.jan: Åpen skole, Kr.sand Dato for Åpen skole i andre deler av fylket kommer etter hvert som de bestemmes.
Februar 10. februar: Voksenopplæring ved de videregående skolene - hvem har ansvar for hva? Modulbasert fag- og yrkesopplæring (Karriere Agder) Sted: Teams.
Mars 10. mars: Innsøking: Vigo, bruk av informasjon, søkertall (Inntak) Sted: Teams. Målgruppe: Rådgivere + OT-rådgivere vgs
22. mars: Dagssamling: Tema kommer Ikke avklart
April 14. april: Helhetlig yrkesfaglig utdanningsløp: Erfaringer og videre arbeid (Fagopplæring ved Trond Reinhardtsen) Sted: Teams. Målgruppe: Rådgivere + OT-rådgivere + avd.ledere vgs + formidlings-koordinatorer + YFF-/kontaktlærere yrkesfag
19. april: Mulig tema, ikke avklart: Tilpasset opplæring og spesialundervisning Ikke avklart
Mai 12. mai: Karriereveiledning som hele skolens ansvar – hvordan ligger skolene an? (Elevtjenesten med innslag fra enkelte skoler) Sted: Teams. Målgruppe: Rådgivere + OT-rådgivere + avd.ledere vgs
Juni 9. juni: Vigo inntakslister og ventelister, rutiner for inntak i august (Inntak ved Mia Smørdal Krokvik) Sted: Teams. Målgruppe: Rådgivere + OT-rådgivere + avd.ledere vgs
Til toppen