Rådgiversamlinger

  • Månedlige Teams-møter med informasjon, faglige oppdateringer etc.
    Teams-møtene legges alltid til fredager kl. 10-11.
  • Invitasjon sendes ut på epost til aktuelle deltakere. Ikke alle samlinger vil være åpne for aktører utenfor organisasjonen (Agder fylkeskommune).
  • OT-rådgivere vil i tillegg ha egne, interne Teams-møter og samlinger.

Oversikt over kommende samlinger